مشکل Your configuration files are not serializable

- 2 هفته پیش
توسط رایموند دراگون آپدیت شد
امیر محمد ( 215 تجربه )
2 هفته پیش

سلام دوستان عزیز
وقتی دستور php artisan config:cache رو میزنم و یا دستور php artisan optimize رو ارور زیر رو دریافت میکنم :
اسکرین شات هم گرفتم :
http://uupload.ir/files/n۸ce_۱۵۱۵.jpg

LogicException : Your configuration files are not serializable.

at F:\siterunner\htdocs\new\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Console\ConfigCacheCommand.php:۷۱
۶۷| require $configPath;
۶۸| } catch (Throwable $e) {
۶۹| $this->files->delete($configPath);
۷۰|

۷۱| throw new LogicException('Your configuration files are not serializable.', ۰, $e);
۷۲| }
۷۳|
۷۴| $this->info('Configuration cached successfully!');
۷۵| }

Exception trace:

۱ Error::("Call to undefined method Closure::__set_state()")
F:\siterunner\htdocs\new\bootstrap\cache\config.php:۵۴۹

۲ require()
F:\siterunner\htdocs\new\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Console\ConfigCacheCommand.php:۶۷

اسکرین شات هم اینه :
http://uupload.ir/files/n۸ce_۱۵۱۵.jpg

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید