مشکل cascade

- 6 روز پیش
توسط asani آپدیت شد
asani ( 5545 تجربه )
1 هفته پیش
تخصص : کارشناس فنی

سلام
نمیدونم چرا onDelete رو cascade گذاشتم کار نمیکنه!

class Tashakol extends Model
{
  public function users()
  {
    return $this->hasMany(User::class , 'tashakol_id');
  }

  public function f۱۰۱()
  {
    return $this->hasMany(F۱۰۱::class , 'tashakol_id');
  }
}

این از مایگریشن f۱۰۱

```
public function up()
  {
    Schema::create('f۱۰۱_s', function (Blueprint $table) {
      $table->bigIncrements('id');
      $table->bigInteger('tashakol_id')->unsigned();
      $table->foreign('tashakol_id')->references('id')
        ->on('tashakols')
        ->onDelete('cascade')
        ->onUpdate('cascade');
      $table->string('subject');
      $table->string('title');
      $table->string('target');
      $table->string('necessity');
      $table->string('audience');
      $table->string('colleague');
      $table->string('date');
      $table->integer('from');
      $table->integer('to');
      $table->integer('term');
      $table->text('preRun');
      $table->text('duringRun');
      $table->text('laterRun');
      $table->text('manPower');
      $table->string('documentary');
      $table->string('documentaryOfficer');
      $table->string('assessment');
      $table->string('assessmentOfficer');
      $table->integer('status')->default('۰');
      $table->text('comment')->nullable();
      $table->timestamps();
    });
  }
```

این از مایگریشن users

```

public function up()
  {
    Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
      $table->bigIncrements('id')->unique();
      $table->string('name');
      $table->string('family');
      $table->string('mobile');
      $table->string('username', ۱۹۱)->unique();
      $table->text('password');
//      $table->text('email')->nullable();
      $table->text('remember_token')->nullable();
      $table->text('pic');
      $table->string('type');
      $table->bigInteger('tashakol_id')->default(۱);
      $table->foreign('tashakol_id')
        ->references('id')
        ->on('tashakols')
        ->onDelete('cascade')
        ->onUpdate('cascade');
      $table->string('daneshjooee')->nullable();
      $table->timestamps();
    });
  }
```
asani ( 5545 تجربه )
1 هفته پیش
تخصص : کارشناس فنی
حسام موسوی ( 142294 تجربه )
1 هفته پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

سلام از این جهت که میگین کار نمیکنه یعنی چی یعنی ارور دارید یا با حذف کردن یکی از tashakol مواردی که در جداول دیگه بهش رابطه دادید پاک نمیشن ؟

asani ( 5545 تجربه )
1 هفته پیش
تخصص : کارشناس فنی

مورد دومی که گفتین
جداول دیگه ای که بهش رابطه دارن پاک نمیشن

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید