مشکل migrate کردن mysql در لوکال هاست

3 سال پیش
توسط pedi آپدیت شد
MmK ( 7 تجربه )
3 سال پیش

زمانی که میخوام migrate کنم با استفاده از کد php artisan migrate با ارور زیر مواجه میشم:
[Symfony\Component\Debug\Exception\FatalThrowableError]
Call to undefined function string()

captan ( 1176 تجربه )
3 سال پیش

کد خودتون رو ارسال کنید همراه سوال .
کدی که در قسمت migrate این مدل نوشتید .

MmK ( 7 تجربه )
3 سال پیش

<?php

use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateCommentsTable extends Migration
{
/**

 • Run the migrations.
 • @return void
  */
  public function up()
  {
  Schema::create('comments', function (Blueprint $table) {
  $table->increments('id');
  $table->unsignedInteger('post_id');
  $table->string('commenter');
  $table-string('email');
  $table->text('comment');
  $table->boolean('approved');
  $table->timestamps();
  });
  }

  /**

 • Reverse the migrations.
 • @return void
  */
  public function down()
  {
  Schema::drop('comments');
  }
  }
  این قسمت comment_table
captan ( 1176 تجربه )
3 سال پیش

اگر لطف کنید کد خودتون رو داخل ``` اینا قرار بدید خیلی خوانا تر میشه ..
الان خیلی بهم ریختس

Sample code
MmK ( 7 تجربه )
3 سال پیش

اولین بارمه از این بخش سایت استفاده میکنم چطوری از ''' این ها استفاده کنم

captan ( 1176 تجربه )
3 سال پیش

کدهای خودتون رو بین دو تا از اینا ``` قرار بدید .
یعنی اول خط اون سه تا علامت (توجه کنید که سینگل کت نیستن ، اینی که شما گذاشتی خیر ''' ) رو قرار بدید و بعد کدها رو قرار بدید و سپس مجددا بعد از کدهاتون اون علامت رو قرار بدید .
موفق باشید

MmK ( 7 تجربه )
3 سال پیش

<?php

use IlluminateDatabaseSchemaBlueprint;
use IlluminateDatabaseMigrationsMigration;

class CreateCommentsTable extends Migration
{
/**

Run the migrations.
@return void
*/
public function up()
{
Schema::create('comments', function (Blueprint $table) {
$table->increments('id');
$table->unsignedInteger('post_id');
$table->string('commenter');
$table-string('email');
$table->text('comment');
$table->boolean('approved');
$table->timestamps();
});
}

/**

Reverse the migrations.
@return void
*/
public function down()
{
Schema::drop('comments');
}
}
pedi ( 11026 تجربه )
3 سال پیش

دوسه جاشو اشتباه نوشته بودی دوست عزیز:

use IlluminateDatabaseSchemaBlueprint;
use IlluminateDatabaseMigrationsMigration;

class CreateCommentsTable extends Migration
{
/**

Run the migrations.
@return void
*/
  public function up()
  {
    Schema::create('comments', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->integer('post_id')->unsigned();
      $table->string('commenter');
      $table->string('email');
      $table->text('comment');
      $table->boolean('approved');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**

  Reverse the migrations.
  @return void
  */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('comments');
  }
}
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید