نصب نشدن پکیج bcrypt در ابونتو

- 7 ماه پیش
توسط سید محمد آذربرا آپدیت شد
majid ( 1678 تجربه )
7 ماه پیش

سلام.دوستان من وقتی دستور npm i bcrypt --saveرو در ترمینال vscodeوارد میکنم این پکیج نصب نمیشه و ارور میده .بنظرتون چطور میتونم نصبش کنم

حسام موسوی ( 122209 تجربه )
7 ماه پیش

سلام لطفا این ارور رو با ذکر تذکر زیر ارسال کنید

لطفا کد های خودتون رو بین ``` قرار بدهید تا بهتر نمایش داده شود

majid ( 1678 تجربه )
7 ماه پیش

> node-pre-gyp install --fallback-to-build

node-pre-gyp WARN Using needle for node-pre-gyp https download
node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for bcrypt@3.0.1 and node@8.12.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
node-pre-gyp WARN Hit error Remote end closed socket abruptly.
make: Entering directory '/home/majid/Desktop/test/node_modules/bcrypt/build'
 CXX(target) Release/obj.target/bcrypt_lib/src/blowfish.o
node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for bcrypt@3.0.1 and node@8.12.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
node-pre-gyp WARN Hit error bad download
make: Entering directory '/home/majid/Desktop/test/node_modules/bcrypt/build'
 CXX(target) Release/obj.target/bcrypt_lib/src/blowfish.o
../src/blowfish.cc:642:1: fatal error: opening dependency file ./Release/.deps/Release/obj.target/bcrypt_lib/src/blowfish.o.d.raw: No such file or directory
 }
 ^
compilation terminated.
bcrypt_lib.target.mk:103: recipe for target 'Release/obj.target/bcrypt_lib/src/blowfish.o' failed
make: *** [Release/obj.target/bcrypt_lib/src/blowfish.o] Error 1
make: Leaving directory '/home/majid/Desktop/test/node_modules/bcrypt/build'
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack   at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
gyp ERR! stack   at emitTwo (events.js:126:13)
gyp ERR! stack   at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
gyp ERR! stack   at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
gyp ERR! System Linux 4.15.0-36-generic
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/home/majid/Desktop/test/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node" "--module_name=bcrypt_lib" "--module_path=/home/majid/Desktop/test/node_modules/bcrypt/lib/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
gyp ERR! cwd /home/majid/Desktop/test/node_modules/bcrypt
gyp ERR! node -v v8.12.0
gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
gyp ERR! not ok
node-pre-gyp ERR! build error
node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/home/majid/Desktop/test/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node --module_name=bcrypt_lib --module_path=/home/majid/Desktop/test/node_modules/bcrypt/lib/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
node-pre-gyp ERR! stack   at ChildProcess.<anonymous> (/home/majid/Desktop/test/node_modules/bcrypt/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
node-pre-gyp ERR! stack   at emitTwo (events.js:126:13)
node-pre-gyp ERR! stack   at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
node-pre-gyp ERR! stack   at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
node-pre-gyp ERR! stack   at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
node-pre-gyp ERR! System Linux 4.15.0-36-generic
node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/home/majid/Desktop/test/node_modules/bcrypt/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
node-pre-gyp ERR! cwd /home/majid/Desktop/test/node_modules/bcrypt
node-pre-gyp ERR! node -v v8.12.0
node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
node-pre-gyp ERR! not ok
Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/home/majid/Desktop/test/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node --module_name=bcrypt_lib --module_path=/home/majid/Desktop/test/node_modules/bcrypt/lib/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
sh: 0: getcwd() failed: No such file or directoryrypt@3.0.1~install: Failed to exec install script
sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
sed: can't read ./Release/.deps/Release/obj.target/bcrypt_lib/src/blowfish.o.d.raw: No such file or directory
/bin/sh: 1: cannot create ./Release/.deps/Release/obj.target/bcrypt_lib/src/blowfish.o.d: Directory nonexistent
bcrypt_lib.target.mk:103: recipe for target 'Release/obj.target/bcrypt_lib/src/blowfish.o' failed
make: *** [Release/obj.target/bcrypt_lib/src/blowfish.o] Error 2
make: Leaving directory '/home/majid/Desktop/test/node_modules/bcrypt/build'
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack   at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
gyp ERR! stack   at emitTwo (events.js:126:13)
gyp ERR! stack   at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
gyp ERR! stack   at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
gyp ERR! System Linux 4.15.0-36-generic
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/home/majid/Desktop/test/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node" "--module_name=bcrypt_lib" "--module_path=/home/majid/Desktop/test/node_modules/bcrypt/lib/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
gyp ERR! cwd /home/majid/Desktop/test/node_modules/bcrypt
gyp ERR! node -v v8.12.0
gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
gyp ERR! not ok
npm WARN main-website@1.0.0 No description
npm WARN main-website@1.0.0 No repository field.

npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! bcrypt@3.0.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the bcrypt@3.0.1 install script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!   /home/majid/.npm/_logs/2018-10-10T16_08_43_654Z-debug.log```
پایان جهان ( 50158 تجربه )
7 ماه پیش

درود...
این خطا ناشی از نبود نصب کامپایلر مورد نظر bcrypt است
کامپایلر زیر نصب کنید:

sudo apt install build-essential g++

لینک زیر :
https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js/wiki/Installation-Instructions#ubuntu-and-derivatives---elementary-linux-mint-etc

majid ( 1678 تجربه )
7 ماه پیش

ممنون ولی من این دستور رو هم وارد کردم اما باز اررور میده برای نصب

سید محمد آذربرا ( 824 تجربه )
7 ماه پیش

این مشکل بارها و بارها برای من پیش آمده و خوشبختانه تونستم حلش کنم
دقت کنید که bcrypt برای نسخه های Stable ند قابل نصب است که در توضیحات پکیجش به وضوح اینو توضیح داده
جدولش در لینک زیر موجود هست
https://www.npmjs.com/package/bcrypt

پس نگاه کنید ببینید نسخه ند چنده و نسخه bcrypt متناسب با اون رو نصب کنید اگر هم مشکلی در نصب بود cache clean کنید یک بار و نسخه‌ی خاصی از بی‌کریپت رو با استفاده از دستور زیر نصب کنید

npm i bcrypt @<version>
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید