نمایش ارور هنگام کوئری گرفتن

- 1 سال پیش
توسط مرتضی فتحی آپدیت شد
Hamid Eslami ( 115 تجربه )
1 سال پیش

سلام خوبین ؟ یه سوال
هنگام کوئری گرفتن این ارور برای چی میتونه باشه؟

SQLSTATE[۴۲۰۰۰]: Syntax error or access violation: ۱۰۵۵ Expression #۱ of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'cms.payments.created_at' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by (SQL: select monthname(created_at) month , count(*) published from payments where created_at > ۲۰۱۶-۱۲-۱۴ ۱۸:۰۷:۰۱ and payment = ۱ group by month order by created_at desc)

بعد از جستجو راخل پوشه config و فایل database.php بخش restrict رو از true به false تغییر دادم . مشکل حل شد
ولی دلیلش رو متوجه نشدم.

مرتضی فتحی ( 234 تجربه )
1 سال پیش

سلام
اگر sql_mode=only_full_group_by باشه باید تمامی فیلدهایی که توی سلکت اومدن توی گروپ بای هم بیان به همین دلیله خطا میگیرده
که میتونید sql_mode رو با مقادیر دیگه ست کنید تا خطا نگیره

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید