آفلاین
user-avatar

نمایش اطلاعات راست به چپ توسط chart js

1 سال پیش
توسط علی آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
علی ( 9626 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : برنامه نویس

سلام دوستان خسته نباشید

من چطوری میتونم با chart.js اطلاعاتمو از راست به چپ شروع کنم در واقع شروع نمودار از راست باشه نه از چپ

بهترین پاسخ انتخاب شده توسط علی
آفلاین
user-avatar
علی
3 سال پیش

چون data و labels را به صورت آبجکت فرستادم براش اومدم به آخر آبکجت ()reverse. اضافه کردم به این صورت

data: {
  labels: this.labels.reverse(),
  datasets: [{
    data: this.values.success.reverse()
  },
    {
      data: this.values.unsuccess.reverse()
    }]
}
آفلاین
user-avatar
علی ( 9626 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : برنامه نویس

چون data و labels را به صورت آبجکت فرستادم براش اومدم به آخر آبکجت ()reverse. اضافه کردم به این صورت

data: {
  labels: this.labels.reverse(),
  datasets: [{
    data: this.values.success.reverse()
  },
    {
      data: this.values.unsuccess.reverse()
    }]
}
آفلاین
user-avatar
Ali Sadeghi ( 22759 تجربه )
1 سال پیش
تخصص : Web Front End Developer

همکار عزیز reverse() یک متد است نه یک آبجکت

آفلاین
user-avatar
علی ( 9626 تجربه )
1 سال پیش
تخصص : برنامه نویس

@pranceirani2000
اگرم به متن بنده دقت کنید نوشتم به آخر آبجکت :|||||||||||||||||||

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید