آفلاین
user-avatar

نمایش گراف با vis

2 سال پیش
توسط bardia مطرح شد
آفلاین
user-avatar
bardia ( 22836 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : Golang/Laravel

سلام
من یه سری داده رو از پایگاه داده گراف neo4j دارم استخراج می کنم
که نیاز دارم توی خروجی به صورت گراف نشون داده بشه
من برای نمایش گراف از کتابخانه های vis و D3 استفاده می کنم
اما توی خروجی این خطا رو بهم میده مشگلش چیه دقیقا

Uncaught TypeError: Cannot read property '0' of undefined
    at parseResponse (vis.js:43)
    at d3.json (vis.js:29)
    at Object.<anonymous> (d3.min.js:2)
    at p.call (d3.min.js:2)
    at XMLHttpRequest.e (d3.min.js:2)
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید