آفلاین
user-avatar

ورود با پکیج socialite

3 سال پیش
توسط محمد آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
محمد ( 768 تجربه )
3 سال پیش

سلام
بعد از زدن دکمه ثبت نام گوگل با این پیام مواجه می‌شوم

 1. That’s an error.

Error: invalid_request

Missing required parameter: client_id

Learn more

Request Details
redirect_uri=http://localhost:8000/login/google/callback
scope=openid profile email
response_type=code
state=xEC4bho7jGO3FD8rWLDvP7XOyXtM4gtv3DjQDrm

وات ایز دِ پرابلم؟

public function redirectToProvider()
  {
    return Socialite::driver('google')->redirect();
  }

  public function handleProviderCallback()
  {
    $social_user = Socialite::driver('google')->user();

    $user = User::whereEmail($social_user->getEmail())->first();

    if( ! $user)
    {
      $user = User::create([
        'name' => $social_user->getName(),
        'email' => $social_user->getEmail(),
        'password' => bcrypt($social_user->getId())

      ]);
    }

    auth()->loginUsingId($user->id);

    return redirect('/');

  }
بهترین پاسخ انتخاب شده توسط محمد
آفلاین
user-avatar
حسام موسوی
3 سال پیش

یکبار بعد از وارد کردن این اطلاعات باید ریست کنید php artisan serve رو تا اطلاعات جدید ست بشه دقت کنید البته طبق اطلاعاتتون اصلا اشتباه یعنی چی کد رو داخل env استفاده کردید کی بهتون گفته همچین کاری کنید ؟

'google' => [
    'client_id' => 'XXXXXXXX-4m620lc99in37t3opr3nulgu3XXXX3v.apps.googleusercontent.com',
    'client_secret' => 'J-lSaMGFadXXXXzOc0_47k',
    'redirect' => 'http://localhost:8000/login/google/callback',
  ],
آفلاین
user-avatar
محمد ( 768 تجربه )
3 سال پیش

service را مطابق آموزش قرار دادم

  'google' => [
    'client_id' => env('XXXXXXXX-4m620lc99in37t3opr3nulgu3XXXX3v.apps.googleusercontent.com'),
    'client_secret' => env('J-lSaMGFadXXXXzOc0_47k'),
    'redirect' => 'http://localhost:8000/login/google/callback',
  ],
آفلاین
user-avatar
حسام موسوی ( 404836 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

یکبار بعد از وارد کردن این اطلاعات باید ریست کنید php artisan serve رو تا اطلاعات جدید ست بشه دقت کنید البته طبق اطلاعاتتون اصلا اشتباه یعنی چی کد رو داخل env استفاده کردید کی بهتون گفته همچین کاری کنید ؟

'google' => [
    'client_id' => 'XXXXXXXX-4m620lc99in37t3opr3nulgu3XXXX3v.apps.googleusercontent.com',
    'client_secret' => 'J-lSaMGFadXXXXzOc0_47k',
    'redirect' => 'http://localhost:8000/login/google/callback',
  ],
آفلاین
user-avatar
محمد ( 768 تجربه )
3 سال پیش

وای چه اشتباهی!!
ممنون

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید