آفلاین
user-avatar

ویرایش اطلاعات دیتابیس

8 ماه پیش
توسط sajjad95 آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
sajjad95 ( 120 تجربه )
8 ماه پیش

سلام شما ویدئو آموزشی داشتید تحت هنوان ویرایش اطلاعات دیتا بیس توی لاراول که کد های اماده اونم ضمیمه فایل کرده بودید ولی من هر کاری میکنم این کد درست کار نمیکنه !

فرم و اطلاعات درون اون که از دیتا بیس خونده میشه رو به نمایش میده ولی وقتی روی دکمه ویرایش میزنم عمل انجام میشه و ریدایرکت هم انجام میشه ولی اطلاعات آپدیت نمیشه و اطلاعت قبلی رو نمایش میده! هیچ خطایی هم نمیده ...
میخواستم بپرسم مشکل از کجاست !

فایل web.php:

Route::prefix('admin')->group(function() {
  Route::get('/articles' , function() {
    return view('admin.articles.index' , [
      'articles' => Article::all()
    ]);

  });
  Route::get('/articles/create' , function() {

    return view('t1');
  });
  Route::post('/articles/create',function() {

    $validate_data = Validator::make(request()->all() , [
      'vlue' => 'required|min:10|max:50',
      'Activation' => 'required'
    ])->validated();

      Article::create([
        'vlue' => request('vlue'),
        'e-Voucher' => request('e-Voucher'),
            'user' => request('user'),
      ]);
      return redirect('/admin/articles/create');
  });
  Route::get('/articles/{id}/edit' , function($id) {
    $article = Article::findOrFail($id);

    return view('admin.articles.edit' , [
      'article' => $article
    ]);
  });
  Route::put('/articles/{id}/edit' , function($id) {
    $validate_data = Validator::make(request()->all() , [
      'vlue' => 'required|min:10|max:50',
      'Activation' => 'required'
    ])->validated();

    $article = Article::findOrFail($id);

    $article->update($validate_data);

    return back();
  });
  Route::delete('/articles/{id}' , function($id) {
    $article = Article::findOrFail($id);

    $article->delete();

    return back();
  });
});

فرم مربوطه:


  <h2>edit Article</h2>
  @if($errors->any())
    <div class="alert alert-danger">
      <ul>
        @foreach($errors->all() as $error)
          <li>{{ $error }}</li>
        @endforeach
      </ul>
    </div>
  @endif
  <form action="/admin/articles/{{ $article->id }}/edit" method="post">
    @csrf
    @method('put')
    <div class="form-group">
      <label for="title">title :</label>
      <input type="text" name="title" class="form-control" value="{{ $article->vlue }}">
    </div>

    <div class="form-group">
      <label for="body">body :</label>
      <textarea name="body" id="body" cols="30" rows="10" class="form-control">{{ $article->Activation }}</textarea>
    </div>
    <button class="btn btn-info">update</button>
  </form>
بهترین پاسخ انتخاب شده توسط sajjad95
آفلاین
user-avatar
سیدعلی موسوی
8 ماه پیش

شما تویی ولدیت کردن این دوتا مقدار رو از کجا بدست میاری که میخوای چکش کنی؟!

      'vlue' => 'required|min:10|max:50',
      'Activation' => 'required'

شما فقط title , body رو تویی فرم ویرایش داری!!!

آفلاین
user-avatar
سیدعلی موسوی ( 107738 تجربه )
8 ماه پیش
تخصص : سی شارپ و پی اچ پی

شما تویی ولدیت کردن این دوتا مقدار رو از کجا بدست میاری که میخوای چکش کنی؟!

      'vlue' => 'required|min:10|max:50',
      'Activation' => 'required'

شما فقط title , body رو تویی فرم ویرایش داری!!!

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید