پیام File not found در دانلود از آدرس موقت

3 هفته پیش
توسط الیاس بشکنی آپدیت شد
سالار ( 1765 تجربه )
3 هفته پیش
تخصص : برنامه نویس

خسته نباشید بچه ها یه مشکلی دارم توی تولید آدرس های موفق

$download = URL::temporarySignedRoute(
      'temporary.url',
      now()->addDays(۶۰۰),
      ['episode' => $episode->id]
    );

روی لینک ایجاد شده که کلیک می کنم

http://localhost:۸۰۸۰/group_website/public/client/download/۵۱?expires=۱۶۳۲۲۳۷۱۹۰&signature=c۶f۲a۳۴c۳c۷۸۰۶ce۱f۴c۱c۸۷۶۱ed۷۱d۲fbc۶d۱e۶۹e۶be۹b۵۸da۴a۶۷bb۲۸a۳۲b۵

می گه این فایل وجود نداره
File not found

Firefox can’t find the file at http://localhost:۸۰۸۰/group_website/public/client/download/۵۱?expires=۱۶۳۲۲۳۷۱۹۰&signature=c۶f۲a۳۴c۳c۷۸۰۶ce۱f۴c۱c۸۷۶۱ed۷۱d۲fbc۶d۱e۶۹e۶be۹b۵۸da۴a۶۷bb۲۸a۳۲b۵.

Check the file name for capitalization or other typing errors.
Check to see if the file was moved, renamed or deleted.
سالار ( 1765 تجربه )
3 هفته پیش
تخصص : برنامه نویس
الیاس بشکنی ( 53385 تجربه )
3 هفته پیش
تخصص : برنامه نویس موبایل

@mohammadiitech
متاسفانه من آشنایی زیادی با لاراول ندارم
میتونید این لینک ها رو هم یه نگاهی بندازین

https://laravel.com/docs/6.x/filesystem
https://stackoverflow.com/questions/37562850/file-not-found-at-path-in-laravel-5-2
https://stackoverflow.com/questions/43561700/laravel-5-4-storage-file-not-found

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید