کش کردن کد من صحیح هست یا نه

7 ماه پیش
توسط Matthew آپدیت شد
Matthew ( 20260 تجربه )
7 ماه پیش
تخصص : ساده

@ali.bayat
@juza66
@khanzadimahdi
میخواستم ببینم کش کردن کد من الان صحیح هست یا نه میشه راهنمایی کنید

if(!$suggenstion = \Illuminate\Support\Facades\Cache::get('suggenstion_')){
      $suggenstion = DetailsModel::where('id','<=',197000)->where('tedad_bazdid','>','5000')->orderby('id','desc')->take(10)->get();//بر حسب رندوم
      $suggenstion=\Illuminate\Support\Facades\Cache::put('suggenstion_',$suggenstion,600);
      $suggenstion=\Illuminate\Support\Facades\Cache::get('suggenstion_');
    }else{
      $suggenstion=\Illuminate\Support\Facades\Cache::get('suggenstion_');
    }
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید