گرفتن مقدار یک text

- 3 هفته پیش
توسط علی بیات آپدیت شد
فرشید ( 1040 تجربه )
3 هفته پیش

سلام می خوام عدد داخل text رو بگیرم ولی هر عددی وارد می کنم صفر alert میده.

  <input type="text" id="text" placeholder="Enter a number" ><br>
  <button id="btn">RUN</button>

  <script>

    $(document).ready(function(){

      var text = Number($("#text").val())

      $("#btn").click(function(){

        alert(text)

      })

    })

  </script>
بهترین پاسخ انتخاب شده توسط فرشید
علی بیات
3 هفته پیش

از کد زیر استفاده کنید:

  $(document).ready(function(){
   $("#btn").click(function(e){
    e.preventDefault();
    var text = $("#text").val();
    alert(text);
   })
  })
علی بیات ( 48327 تجربه )
3 هفته پیش

از کد زیر استفاده کنید:

  $(document).ready(function(){
   $("#btn").click(function(e){
    e.preventDefault();
    var text = $("#text").val();
    alert(text);
   })
  })
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید