errorدر لاراول

- 1 هفته پیش
توسط Ahmad Kalantari آپدیت شد
1masoud ( 14880 تجربه )
2 هفته پیش
تخصص : php,laravel

@ali.bayat
@Alimotreb
من با ایم ارور روبرو شدم
"Trying to get property 'admin_id' of non-object", در صورتی که لاگین شدم
کدم:

$valiDate = $this->validate($request, [
      'admin_id'=>'',
      'form_id' => 'min:0|max:7',
      'head_image' => 'mimes:jpeg,jpg,bmp,png|max:300',//330کیلو بایت هست
      'heading_id'=>'required|exists:heading,id'
    ]);
    $file=$request->file('head_image');
    $year=Carbon::now()->year;
    $month=Carbon::now()->month;
    $day=Carbon::now()->day;
    $imagepath="/upload/images/{$year}-{$month}-{$day}";
    $filename=$file;//->getClientOriginalName();//نام فایل رو با این دستور میگیریم
    //return public_path("{$imagepath}/{$filename}");
    if($filesystem->exists(public_path("{$imagepath}/{$filename}")))
    {
      $filename=Carbon::now()->timestamp . "-{$filename}";

    }
    //این شرطبالا رو قرار دادیم تا زمانی که از یک فایل تکراری بود قبلش بیاد یک زمان حال رو بهش بده تا خطا از بابت این که تکراری هست نده
    $file->move(public_path($imagepath) , $filename);
    $user= HeadingimageModel::find($id);

    if ($user->admin_id == auth()->user()->id) {
      $user->admin_id=auth()->user()->id;
      $user->form_id = $valiDate['form_id'];
      $user->head_image= url("{$imagepath}/{$filename}");
      $user->heading_id =$valiDate['heading_id'];
      if ($user->update()) {
        return response([
          'data' => [
            'message' => ' color is register',
            'image_url'=>url("{$imagepath}/{$filename}"),
          ],
          'status' => 'success',
          'info' => $user
        ]);
      }
    } else {
      return "Id not found";
    }
حسام موسوی ( 207394 تجربه )
2 هفته پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

ارور زیر

Trying to get property 'admin_id' of non-object

تنها زمانی روخ میده که احتمالا $user وجود نداشته باشه. یا اون چیزی نباشه که انتظار دارید شما کد زیر رو قرار بدید

$user= HeadingimageModel::findOrFail($id);
Ahmad Kalantari ( 280 تجربه )
2 هفته پیش

کلا این خطا بخاطر اینه admin_id وجود نداره. بهتره با دستور dd($user) بعد از دستور $user= HeadingimageModel::find($id);
ببینید admin_id رو برای شی $user دارید یا نه؟

1masoud ( 14880 تجربه )
2 هفته پیش
تخصص : php,laravel

@hesammousavi
@amdk.1987
اطلاعات رو بر میگردونه پس ادمین وجود داره

Ahmad Kalantari ( 280 تجربه )
1 هفته پیش

خب چه اطلاعاتی دقیقا؟ نتیجه رو بزار ببینم.
شما دارید استاتیک از find استفاده می کنید.
@masoudproton

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید