آفلاین
user-avatar

middleware

2 سال پیش
توسط امیرعلی کلانتری پور آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
رضا رستمی ( 1283 تجربه )
2 سال پیش

سلام وقت بخیر
توی middleware ها تربیت مهمه هست
مثلا این کد

app.use(express.static('public')); 
app.set('view engine','ejs'); 
app.set('views',path.resolve('./resource/views')); 
app.use(bodyParser.json()); 
app.use(bodyParser.urlencoded({extended:true})); 
app.use(validator()); 
app.use(session({ 
secret:'mysecrtkey', 
resave:true, 
saveUninitialized:true, 
store:new MongoStore({mongooseConnection:mongoose.connection}) 
})); 
app.use(cookieParser('mysecrtkey')); 
app.use(flash()); 

با این کد فرقی داره

app.use(session({ 
secret:'mysecrtkey', 
resave:true, 
saveUninitialized:true, 
store:new MongoStore({mongooseConnection:mongoose.connection}) 
})); 
app.use(bodyParser.json()); 
app.use(bodyParser.urlencoded({extended:true})); 
app.set('views',path.resolve('./resource/views')); 
app.use(validator()); 
app.use(cookieParser('mysecrtkey')); 
app.use(express.static('public')); 
app.set('view engine','ejs'); 
app.use(flash()); 

توی middleware ها ترتیب و الویت مهم هست ؟؟

سوال بعدی
بعد اجرا پروژه اجرا میشه ولی یه warning میده میشه راهنمایی کنین

(node:13712) DeprecationWarning: current URL string parser is deprecated, and will be removed in a future version. To use the new parser, pass 
option { useNewUrlParser: true } to MongoClient.connect. 
آفلاین
user-avatar
امیرعلی کلانتری پور ( 1336 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : Laravel, Reactjs, ReactNative, Wordpress, Script Kiddie

سلام
@incode.ir
ترتیب مهم است.

آفلاین
user-avatar
امیرعلی کلانتری پور ( 1336 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : Laravel, Reactjs, ReactNative, Wordpress, Script Kiddie

@incode.ir
دستور زیر را برای چک کردن ورژن مونگو بزنید.

mongo --version

اگر ورژن مونگو بزرگتر از 4 بود
کانکشن را به

MongoClient.connect("mongodb://localhost:27017/YourDB", { useNewUrlParser: true })

یا

mongoose.connect("mongodb://localhost:27017/YourDB", { useNewUrlParser: true });

تغییر بدید.

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید