35 درصد تخفیف ویژه تابستان دوره‌های نقدی و عضویت ویژه راکت

اطلاعات بیشتر
MHT
4 سال پیش توسط MHT مطرح شد
3 پاسخ

ارور لاراول میکس

سلام دوستان.
این ارور لاراول میکس وقتی run npm watch رو مینویسم از کجا میتونه باشه؟ npm رو از اول نصب کردم، کامپوزر رو آپدیت کردم ام باز هم درست نشد.
Error: Cannot find module './compile'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
at Function.Module._load (module.js:474:25)
at Module.require (module.js:596:17)
at require (internal/module.js:11:18)
at Object.<anonymous> (C:\wamp64\www\myproject\node_modules\laravel-mix\node_modules\ajv\lib\ajv.js:3:21)
at Module._compile (module.js:652:30)
at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
at Module.load (module.js:565:32)
at tryModuleLoad (module.js:505:12)
at Function.Module._load (module.js:497:3)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! myproject@1.0.0 development: cross-env NODE_ENV=development node_modules/webpack/bin/webpack.js --progress --hide-modules --config=node_modules/laravel-mix/setup/webpack.config.js "--watch"
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the myproject@1.0.0 development script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! C:\Users\mahroo\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-09-19T11_11_19_956Z-debug.log
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! myproject@1.0.0 watch: npm run development -- --watch
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the myproject@1.0.0 watch script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! C:\Users\mahroo\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-09-19T11_11_20_034Z-debug.log


لاراول
تگ‌های محبوب
لاراول
php
laravel
متفرقه
reactjs
عمومی
html_css
nodejs
vuejs
وردپرس
پایتون
css
فلاتر
react
javascript
ثبت پرسش جدید
حسام موسوی
تخصص : طراح و برنامه نویس
@hesammousavi 4 سال پیش مطرح شد
0

یکبار فولدر node_modules رو حذف کنید و دوباره اقدام به نصبش کنید


MHT
@mahiHT 4 سال پیش آپدیت شد
0

@hesammousavi
یک بار این کار رو کردم اما کامل حذف نشد و از یک پروژه ای که لاراول میکس درست اجرا میشد این فولدر رو کپی کردم. الان دیدم vue devtool تو گوگل کرومم غیرفعال شده. ممکنه به این ربطی داشته باشه؟
این ارور میده:
Vue.js is detected on this page. Devtools inspection is not available because it's in production mode or explicitly disabled by the author.


MHT
@mahiHT 4 سال پیش مطرح شد
0

@hesammousavi
الان ارورش اینطوری شده اما پکیج های babel و بوت استرپ رو نصب کردم.

ERROR in ./node_modules/css-loader??ref--5-2!./node_modules/postcss-loader/lib??postcss!./node_modules/resolve-url-loader??ref--5-4!./node_modules/sass-loader/lib/loader.js??ref--5-5!./resources/assets/sass/app.scss
Module build failed:
@import "../../../node_modules/bootstrap/less/bootstrap";
^
File to import not found or unreadable: ../../../node_modules/bootstrap/less/bootstrap.
in C:\wamp64\www\myproject\resources\assets\sass\app.scss (line 21, column 1)
@ ./resources/assets/sass/app.scss 4:14-266
@ multi ./resources/assets/js/app.js ./resources/assets/sass/app.scss

ERROR in ./resources/assets/sass/app.scss
Module build failed: ModuleBuildError: Module build failed:
@import "../../../node_modules/bootstrap/less/bootstrap";
^
File to import not found or unreadable: ../../../node_modules/bootstrap/less/bootstrap.
in C:\wamp64\www\myproject\resources\assets\sass\app.scss (line 21, column 1)
at runLoaders (C:\wamp64\www\myproject\node_modules\webpack\lib\NormalModule.js:195:19)
at C:\wamp64\www\myproject\node_modules\loader-runner\lib\LoaderRunner.js:364:11
at C:\wamp64\www\myproject\node_modules\loader-runner\lib\LoaderRunner.js:230:18
at context.callback (C:\wamp64\www\myproject\node_modules\loader-runner\lib\LoaderRunner.js:111:13)
at Object.render [as callback] (C:\wamp64\www\myproject\node_modules\sass-loader\lib\loader.js:52:13)
at Object.done [as callback] (C:\wamp64\www\myproject\node_modules\neo-async\async.js:7974:18)
at options.error (C:\wamp64\www\myproject\node_modules\node-sass\lib\index.js:294:32)
@ ./resources/assets/sass/app.scss
@ multi ./resources/assets/js/app.js ./resources/assets/sass/app.scss

ERROR in ./resources/assets/js/app.js
Module build failed: TypeError: this.setDynamic is not a function
at PluginPass.pre (C:\wamp64\www\myproject\node_modules\babel-plugin-transform-runtime\lib\index.js:31:12)
at transformFile (C:\wamp64\www\myproject\node_modules\@babel\core\lib\transformation\index.js:78:27)
at runSync (C:\wamp64\www\myproject\node_modules\@babel\core\lib\transformation\index.js:45:3)
at runAsync (C:\wamp64\www\myproject\node_modules\@babel\core\lib\transformation\index.js:35:14)
at process.nextTick (C:\wamp64\www\myproject\node_modules\@babel\core\lib\transform.js:34:34)
at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:131:7)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
@ multi ./resources/assets/js/app.js ./resources/assets/sass/app.scss


برای ارسال پاسخ لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام