از چه کامپوننتی برای پلیر استفاده کنم

3 سال پیش توسط mostafa eslami مطرح شد
آفلاین
user-avatar
mostafa eslami ( 1390 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

سلام
توی react-native از چه پلیری برای استریم کردن ویدیو صدا استفاده کنم .
از react-native-video-controls استفاده کردم ولی خطا مید .

 • What went wrong:
  A problem occurred configuring project ':app'.

  Could not resolve all dependencies for configuration ':app:_debugApk'.
  A problem occurred configuring project ':react-native-video'.
  Could not resolve all dependencies for configuration ':react-native-video:_debugPublishCopy'.
  Could not find com.android.support:support-annotations:27.0.0.
  Searched in the following locations:
  file:/home/oem/Android/Sdk/extras/android/m2repository/com/android/support/support-annotations/27.0.0/support-annotations-27.0.0.pom
  file:/home/oem/Android/Sdk/extras/android/m2repository/com/android/support/support-annotations/27.0.0/support-annotations-27.0.0.jar
  file:/home/oem/Desktop/expo/video/app/android/sdk-manager/com/android/support/support-annotations/27.0.0/support-annotations-27.0.0.jar
  Required by:
  app:react-native-video:unspecified > com.google.android.exoplayer:extension-okhttp:2.7.3
  app:react-native-video:unspecified > com.google.android.exoplayer:exoplayer:2.7.3 > com.google.android.exoplayer:exoplayer-core:2.7.3
  app:react-native-video:unspecified > com.google.android.exoplayer:exoplayer:2.7.3 > com.google.android.exoplayer:exoplayer-dash:2.7.3
  app:react-native-video:unspecified > com.google.android.exoplayer:exoplayer:2.7.3 > com.google.android.exoplayer:exoplayer-hls:2.7.3
  app:react-native-video:unspecified > com.google.android.exoplayer:exoplayer:2.7.3 > com.google.android.exoplayer:exoplayer-smoothstreaming:2.7.3
  app:react-native-video:unspecified > com.google.android.exoplayer:exoplayer:2.7.3 > com.google.android.exoplayer:exoplayer-ui:2.7.3

برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.