ایجاد فایل اپلود ساده در انگولار با کمک یک صفحه PHP

3 سال پیش توسط مریم یزدان پناه مطرح شد
آفلاین
user-avatar
مریم یزدان پناه ( 50 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

سلام
من کاملا تازه کار هستم در این فریم وورک و میخوام تو یک پروژه اماده یک قسمت فایل اپلود بذارم :‌این قسمت از کد من هست
( این کد در یک پاپ اپ که باز می شود قابل دیدن و اجرا هست )‌
‍‍‍‍" angular.module('APP' , []).
directive('fileInput' , ['$parse' , function($parse){
return {
restrict:'A',
link:function(scope,elm,attrs){
elm.bind('change', function(){
$parse(attrs.fileInput)
.assign(scope,elm[0].files)
scope.$apply()
})
}
}
}]).
controller('uploader' , ['$scope' ,'$http' ,
function($scope , $http){
$scope.filesChanged = function(elm){
$scope.files = elm.files
$scope.$apply();
}
$scope.uploading = function () { alert('fff')
var fd = new FormData()
angular.forEach($scope.files, function(file){
fd.append('file' , file)
})
$http.post('http://localhost/page.php' , fd, {
transformRequest:angular.identity,
headers:{'Content-Type':'multipart/form-data'}
})
.sucess(function(d){
console.log(d)
})
}
}])"

تابع uploading اجرا نمیشود و کد زیر هم کد HTML ام هست

<form ng-controller="uploader">
<input type="file"
file-input = "files"
multiple />
<button ng-click="uploading()" >Upload</button>

        </form>

و سوال دوم اینکه محل فایل page.php هم در فولدر src هست .

=====

مسئله دوم ام اینه که امدم کد را خیلی ساده تر خواستم با سابمیت یه فرم تست کنم (کد زیر)‌ اما فرم سابمیت نمی شد
<form enctype="multipart/form-data" method="post" action="http://localhost/src/page.php">
<input type="file" name="files" multiple>
<input type="submit" value="submit">
</form>

برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.