تایین نسخه در کامپوزر

php -
4 سال پیش توسط علیرضا جوکار مطرح شد
آفلاین
user-avatar
علیرضا جوکار ( 15819 تجربه )
4 سال پیش
تخصص : web developer

لینک کوتاه اشتراک گذاری

1

ورژن ها در کامپوزر به چه صورت هستند؟
مثلا:
5.6.*
منظورش چیه یا استفاده از علائم در ابتدا یا اخر چه تفاوتی ایجاد میکنه؟
برای مثال:

~5.1 
^5.1  
2.6.*  
2.6~
بهترین پاسخ
آفلاین
user-avatar
مهدی
4 سال پیش

"vendor/package": "1.3.2", // exactly 1.3.2
"vendor/package": ">=1.3.2", // anything above or equal to 1.3.2
"vendor/package": "<1.3.2", // anything below 1.3.2

// * | wildcard
"vendor/package": "1.3.*", // >=1.3.0 <1.4.0

// ~ | allows last digit specified to go up
"vendor/package": "~1.3.2", // >=1.3.2 <1.4.0
"vendor/package": "~1.3", // >=1.3.0 <2.0.0

// ^ | doesn't allow breaking changes (major version fixed - following semver)
"vendor/package": "^1.3.2", // >=1.3.2 <2.0.0
"vendor/package": "^0.3.2", // >=0.3.2 <0.4.0 // except if major version is 0

در واقع نکته اساسی تفاوت بین ^ و ~ است که اگر برای مثال بنویسیم 1.2.3~ نسخه هایی که به فرم زیر باشند رو مطابقت میده

1.2.x

یعنی نسخه های تا قبل 1.3.0 ولی وقتی بنویسیم 1.2.3^ آخرین نسخه اصلی رو مطابقت میده به فرم زیر

1.x.x

به بیان دیگه تا آخرین نسخه قبل 2.0.0 رو مطابقت میده

لینک

آفلاین
user-avatar
مهدی ( 23382 تجربه )
4 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

3

"vendor/package": "1.3.2", // exactly 1.3.2
"vendor/package": ">=1.3.2", // anything above or equal to 1.3.2
"vendor/package": "<1.3.2", // anything below 1.3.2

// * | wildcard
"vendor/package": "1.3.*", // >=1.3.0 <1.4.0

// ~ | allows last digit specified to go up
"vendor/package": "~1.3.2", // >=1.3.2 <1.4.0
"vendor/package": "~1.3", // >=1.3.0 <2.0.0

// ^ | doesn't allow breaking changes (major version fixed - following semver)
"vendor/package": "^1.3.2", // >=1.3.2 <2.0.0
"vendor/package": "^0.3.2", // >=0.3.2 <0.4.0 // except if major version is 0

در واقع نکته اساسی تفاوت بین ^ و ~ است که اگر برای مثال بنویسیم 1.2.3~ نسخه هایی که به فرم زیر باشند رو مطابقت میده

1.2.x

یعنی نسخه های تا قبل 1.3.0 ولی وقتی بنویسیم 1.2.3^ آخرین نسخه اصلی رو مطابقت میده به فرم زیر

1.x.x

به بیان دیگه تا آخرین نسخه قبل 2.0.0 رو مطابقت میده

لینک

برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.