خطا بعد از بروز رسانی UniSharp laravel filemanager

2 سال پیش توسط بهزاد میرزازاده آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
ag7 ( 1713 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

سلام
من از UniSharp/laravel-filemanager استفاده میکنم که بعد از بروزرسانی با ارور
Class Unisharp\Laravelfilemanager\controllers\LfmController does not exist
مواجه شدم
کسی با این مشکل روبرو شده ؟ و راه حلی داره؟

بهترین پاسخ
آفلاین
user-avatar
ag7
3 سال پیش

جواب و پیدا کردم
First of all, backup your own config/lfm.php before upgrading.
In the run commands: :

composer update unisharp/laravel-filemanager
php artisan vendor:publish --tag=lfm_view --force
php artisan vendor:publish --tag=lfm_public --force
php artisan vendor:publish --tag=lfm_config --force
php artisan route:clear
php artisan config:clear

then you have to change "Unisharp\Laravelfilemanager" to "UniSharp\LaravelFilemanager" in all of your codes :

Before :
routes/web.php
Route::get('/laravel-filemanager', '\Unisharp\Laravelfilemanager\controllers\LfmController@show');
Route::post('/laravel-filemanager/upload', '\Unisharp\Laravelfilemanager\controllers\UploadController@upload');

config/app.php :
Unisharp\Laravelfilemanager\LaravelFilemanagerServiceProvider::class,

After :
routes/web.php
Route::get('/laravel-filemanager', '\UniSharp\LaravelFilemanager\controllers\LfmController@show');
Route::post('/laravel-filemanager/upload', '\UniSharp\LaravelFilemanager\controllers\UploadController@upload');

config/app.php :
UniSharp\LaravelFilemanager\LaravelFilemanagerServiceProvider::class,

آفلاین
user-avatar
ag7 ( 1713 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

جواب و پیدا کردم
First of all, backup your own config/lfm.php before upgrading.
In the run commands: :

composer update unisharp/laravel-filemanager
php artisan vendor:publish --tag=lfm_view --force
php artisan vendor:publish --tag=lfm_public --force
php artisan vendor:publish --tag=lfm_config --force
php artisan route:clear
php artisan config:clear

then you have to change "Unisharp\Laravelfilemanager" to "UniSharp\LaravelFilemanager" in all of your codes :

Before :
routes/web.php
Route::get('/laravel-filemanager', '\Unisharp\Laravelfilemanager\controllers\LfmController@show');
Route::post('/laravel-filemanager/upload', '\Unisharp\Laravelfilemanager\controllers\UploadController@upload');

config/app.php :
Unisharp\Laravelfilemanager\LaravelFilemanagerServiceProvider::class,

After :
routes/web.php
Route::get('/laravel-filemanager', '\UniSharp\LaravelFilemanager\controllers\LfmController@show');
Route::post('/laravel-filemanager/upload', '\UniSharp\LaravelFilemanager\controllers\UploadController@upload');

config/app.php :
UniSharp\LaravelFilemanager\LaravelFilemanagerServiceProvider::class,

آفلاین
user-avatar
بهزاد میرزازاده ( 1118 تجربه )
2 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

سلام به شکل ذیل نصب وراه اندازی کنید

https://jobteam.ir/ProductUser/45-Laravel-file-manager

برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.