محمد
4 سال پیش توسط محمد مطرح شد
11 پاسخ

خطا در ایجاد و ذخیره دیتا

سلام دسوتان من موقع ذخیره این مشکل دارم

"SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'category_id' doesn't have a default value (SQL: insert into `posts` (`title`, `description`, `tags`, `user_id`, `slug`, `body`, `images`, `updated_at`, `created_at`) values

لاراول
تگ‌های محبوب
لاراول
php
laravel
متفرقه
reactjs
عمومی
html_css
nodejs
vuejs
وردپرس
پایتون
css
فلاتر
react
javascript
ثبت پرسش جدید
حسین حسین پور
تخصص : طراح رابط کاربری، برنامه‌نویس
@hhp14111 4 سال پیش مطرح شد
0

فیلد هایی که مقدار پیش فرض نمی گیرن رو یک متد nullable بهشون در migration وصل کنید به این شکل.

$table->integer('category_id')->unsigned()->nullable();

reza kazemi
@reza.kazemi 4 سال پیش مطرح شد
0

سلام فیلد category_id رو در جدول یا nullable کن یا هم یک مقدار default براش تعریف کن


عرشیا سعیدی
تخصص : php ، لاراول ، وردپرس
@arshiya73arshiya 4 سال پیش مطرح شد
0

مقدار پیشفرض یا default فیلد category_id آیدی رو برابر NULL


محمد
@man 4 سال پیش مطرح شد
0

اینجوری نوشتم ارور داره:

public function up()
  {
    Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->integer('user_id')->unsigned();
      $table->integer('category_id')->unsigned();
      $table->boolean('approved')->default(0);
      $table->string('title');
      $table->string('slug');
      $table->text('description');
      $table->text('body');
      $table->text('images');
      $table->text('tags');
      $table->unsignedInteger('like')->default(0);
      $table->integer('viewCount')->default(0);
      $table->integer('commentCount')->default(0);
      $table->timestamps();

      $table->foreign('user_id')->references('id')->on('users')->onDelete('cascade');
      $table->foreign('category_id')->references('id')->on('categories')->onDelete('cascade');

    });

  }

@arshiya73arshiya
@reza.kazemi


محمد
@man 4 سال پیش مطرح شد
0

اینم کد کنترولر

public function store(PostRequest $request)
  {

    $imagesUrl = $this->uploadImages($request->file('images'));

    $posts = new Post();
    $posts->title = $request->title;
    $posts->description = $request->description;
    $posts->tags = $request->tags;
    $posts->user_id = Auth()->user()->id;
    $posts->slug = str_replace(' ', '-', $request->title);
    $posts->body = $request->body;
    $posts->images = $imagesUrl;
    $posts->save();
    $posts->categories()->attach(1);

    alert()->success('عملیات مورد نظر با موفقیت انجام شد','ذخیره شد');
    return redirect(route('posts.index'));
  }

محمد
@man 4 سال پیش مطرح شد
0

@reza.kazemi
@arshiya73arshiya
منظور اینطوریه:

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreatePostsTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->integer('user_id')->unsigned();
      $table->integer('category_id')->unsigned();
      $table->boolean('approved')->default(0);
      $table->string('title');
      $table->string('slug');
      $table->text('description');
      $table->text('body');
      $table->text('images');
      $table->text('tags');
      $table->unsignedInteger('like')->default(0);
      $table->integer('viewCount')->default(0);
      $table->integer('commentCount')->default(0);
      $table->timestamps();

      $table->foreign('user_id')->references('id')->on('users')->onDelete('cascade');

    });
    Schema::create('category_post', function (Blueprint $table) {
      $table->integer('post_id')->unsigned()->default(0);
      $table->foreign('post_id')->references('id')->on('posts')->onDelete('cascade')->onUpdate("cascade");

      $table->integer('category_id')->unsigned()->default(0);
      $table->foreign('category_id')->references('id')->on('categories')->onDelete('cascade')->onUpdate("cascade");

      $table->primary(['post_id' , 'category_id']);
    });

  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('posts');
  }
}

حسین حسین پور
تخصص : طراح رابط کاربری، برنامه‌نویس
@hhp14111 4 سال پیش مطرح شد
0

فیلد هایی که مقدار پیش فرض نمی گیرن رو یک متد nullable بهشون در migration وصل کنید به این شکل.

$table->integer('category_id')->unsigned()->nullable();

سعید کریمی
تخصص : برنامه نویس PHP و Laravel
@saeedkarimi 4 سال پیش مطرح شد
0

سلام
در این پستی که ایجاد میکنید باید مشخس باشه که کدوم دسته بندی رو داره پس نمیتونه nullable یا default باشه و باید مقدار بگیره.
بهترین راه اینه که توی ویوت یک تگ select ایجاد کنی و name اون برابر category_id باشه که مقادیرش با مقادیر دسته بندیت پر بشه و زمانی که درخواست ارسال شد مقدار اون select رو بدی به category_id

<select class="form-control" name="category_id" id="category_id">
              @foreach($categories as $key =>$category)
                <option value="{{ category->id}}">{{ $category->یname }}</option>
              @endforeach
            </select>

محمد
@man 4 سال پیش مطرح شد
0

من این ارور را دارم

BadMethodCallException
Method Illuminate\Database\Query\Builder::attach does not exist.

آیا در ارتباط one to many باید attach کرد

public function store(PostRequest $request)
  {

    $imagesUrl = $this->uploadImages($request->file('images'));

    $posts = new Post();
    $posts->title = $request->title;
    $posts->description = $request->description;
    $posts->tags = $request->tags;
    $posts->user_id = Auth()->user()->id;
    $posts->slug = str_replace(' ', '-', $request->title);
    $posts->body = $request->body;
    $posts->images = $imagesUrl;
    $posts->save();
    $posts->category()->attach(1);    

     alert()->success('عملیات مورد نظر با موفقیت انجام شد','ذخیره شد');
    return redirect(route('posts.index'));
  }

@saeedkarimi454
@hhp14111
@reza.kazemi


سعید کریمی
تخصص : برنامه نویس PHP و Laravel
@saeedkarimi 4 سال پیش مطرح شد
0

شما باید در جدول posts یک فیلد به اسم category_id داشته باشید که به عنوان کلید خارجی از جدول categories قرار میگیریه.
شما category_id مه دریافت میکنید رو میریزید داخل این فیلد.

در categories
$this->integer("category_id"(->references('id'(->on("categories('->;
$posts->category_id = $request->category_id;

محمد
@man 4 سال پیش مطرح شد
0

این ارور را دارم در آپدیت

Creating default object from empty value

این متد آپدیت من هست

public function update(Request $request,Post $post)
  {
    $file = $request->file('images');
    $inputs = $request->except('category');

    if($file) {
      $inputs['images'] = $this->uploadImages($request->file('images'));
    } else {
      $inputs['images'] = $post->images;
      $inputs['images']['thumb'] = $inputs['imagesThumb'];

    }

    unset($inputs['imagesThumb']);
    $post->images = $inputs['images'];
    $posts->category_id = $request->category_id; 
    $post->update($inputs);
    return redirect(route('posts.index'));
  }

@saeedkarimi454
@hhp14111
@reza.kazemi


حسین حسین پور
تخصص : طراح رابط کاربری، برنامه‌نویس
@hhp14111 4 سال پیش آپدیت شد
0

@manvfx
این ارور داره خودش میگه مشکل از چیه یعنی دارین یه property رو اختصاص میدین به object ی که تعریف نشده. البته خطش هم گفته که شما ننوشتین . خودتون راحت میتونین ببینین کدوم آبجکت هستش.
اگر route model binding رو درست انجام داده باشین باید ایراد از این خط باشه.

$posts->category_id = $request->category_id;

که احتمالا هدف شما این بوده که $post رو آپدیت کنین ولی اشتباهی نوشتین $posts


برای ارسال پاسخ لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام