محمود
4 سال پیش توسط محمود مطرح شد
1 پاسخ

خطا هنگام نصب پکیج react navigation

هنگام نصب پکیج ری اکت نویگیشن به خطای زیر برخوردم :

D:\Tutorials\react native\MyProject\RApp\android>npm install --save react-navigation
Terminate batch job (Y/N)? y

D:\Tutorials\react native\MyProject\RApp\android>npm install --save react-navigation

> [email protected] install D:\Tutorials\react native\MyProject\RApp\node_modules\weak
> node-gyp rebuild

D:\Tutorials\react native\MyProject\RApp\node_modules\weak>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\USER\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_m
odules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "" rebuild )
Building the projects in this solution one at a time. To enable parallel build, please add the "/m" switch.
D:\Tutorials\react native\MyProject\RApp\node_modules\weak\build\weakref.vcxproj(20,3): error MSB4019: The imported project "D:\Microsoft.Cpp.Default.props" was not found. Confirm t
hat the path in the <Import> declaration is correct, and that the file exists on disk.
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` failed with exit code: 1
gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Users\USER\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23)
gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
gyp ERR! System Windows_NT 6.3.9600
gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\USER\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd D:\Tutorials\react native\MyProject\RApp\node_modules\weak
gyp ERR! node -v v8.9.1
gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
gyp ERR! not ok
[email protected] D:\Tutorials\react native\MyProject\RApp
`-- [email protected]

npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: [email protected]^1.1.1 (node_modules\sane\node_modules\fsevents):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for [email protected]: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: [email protected] (node_modules\weak):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: [email protected] install: `node-gyp rebuild`
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1

reactjs
تگ‌های محبوب
لاراول
php
laravel
متفرقه
reactjs
عمومی
html_css
nodejs
vuejs
وردپرس
پایتون
css
فلاتر
react
javascript
ثبت پرسش جدید
EW
@erwin 4 سال پیش مطرح شد
0

این بر میگرده به npm و میتونه از چند جا ناشی بشه که هر کدوم راه حل های خودش رو داره اول شما تلاش کنید که این کاامند رو اجرا کنید

npm update -g npm 

اگر با موفقیت انجام شد دوباره تلاش کنید اگر نشد مطمئن شید PYTHON و پکیج های ++c رو سیستمتون نصب هست اگر مطمئن شدید و بازم کار نکرد اخرین کار هم میتونه این باشه که به ادرس زیر برید

Users\username\.node-gyp

و محتوا فولدر رو حذف کنید دوباره کامند رو اجرا کنید ( کامند نصب react navigation)


برای ارسال پاسخ لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام