مشکل همزمانی در react js

3 سال پیش توسط علی مطرح شد
آفلاین
user-avatar
علی ( 14411 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : Laravel

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0
componentWillMount() { 
if (this.props.Auth.isAuthenticated) { 
console.log(1); 
AuthService.me(localStorage.getItem('api_token')) 
.then(data => { 
console.log(2); 
if (data.status === true) { 
this.setState({ 
role: data.data.roles[0].name 
}); 
console.log(3); 
} 
}).catch(error => { 
console.log(error); 
}) 
} 
console.log(this.state); 
}
آفلاین
user-avatar
علی ( 14411 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : Laravel

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

دوستان کد بالا رو ببینین . من میخام role که در state تعریف شده است مقدار دهی کنم ولی بعد از اجرای این کد null میشود . طبق دستورات بالا اول 1 احرا میشه بعد {role:null} چاپ میشه بعد 2 و بعد 3 .
ولی من میخام state رو مقداردهی کنم. چجوری میتونم این مشکل رو حل کنم .

آفلاین
user-avatar
علی ( 14411 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : Laravel

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

دوستان کد بالا رو ببینین . من میخام role که در state تعریف شده است مقدار دهی کنم ولی بعد از اجرای این کد null میشود . طبق دستورات بالا اول 1 احرا میشه بعد {role:null} چاپ میشه بعد 2 و بعد 3 .
ولی من میخام state رو مقداردهی کنم. چجوری میتونم این مشکل رو حل کنم .

آفلاین
user-avatar
علی ( 14411 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : Laravel

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

دوستان کد بالا رو ببینین . من میخام role که در state تعریف شده است مقدار دهی کنم ولی بعد از اجرای این کد null میشود . طبق دستورات بالا اول 1 احرا میشه بعد {role:null} چاپ میشه بعد 2 و بعد 3 .
ولی من میخام state رو مقداردهی کنم. چجوری میتونم این مشکل رو حل کنم .

آفلاین
user-avatar
علی ( 14411 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : Laravel

لینک کوتاه اشتراک گذاری

برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.