مهدی برزگر
4 سال پیش توسط مهدی برزگر مطرح شد
7 پاسخ

نصب نشدن passport در لاراول

سلام ، من میخوام پکیج passport رو نصب و استفاده کنم ولی با ارور های زیر رو به رو میشم ، باید چیکار کنم ؟

  C:UsersLenovoDesktoplaravel>composer require laravel/passport

  Using version ^6.0 for laravel/passport
  ./composer.json has been updated
  Loading composer repositories with package information
  Updating dependencies (including require-dev)
  Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.

   Problem 1
    - don't install league/oauth2-server 7.0.0|remove league/oauth2-server 5.1.6
    - don't install league/oauth2-server 7.0.0|don't install league/oauth2-server 5.1.6
    - don't install league/oauth2-server 7.0.0|don't install league/oauth2-server 5.1.6
    - laravel/passport v6.0.0 requires league/oauth2-server ^7.0 -> satisfiable by league/oauth2-server[7.0.0].
    - Installation request for laravel/passport ^6.0 -> satisfiable by laravel/passport[v6.0.0].
    - Installation request for league/oauth2-server (locked at 5.1.6) -> satisfiable by league/oauth2-server[5.1.6].

لاراول
تگ‌های محبوب
لاراول
php
laravel
متفرقه
reactjs
عمومی
html_css
nodejs
vuejs
وردپرس
پایتون
css
فلاتر
react
javascript
ثبت پرسش جدید
مهدی
@code2code 4 سال پیش مطرح شد
2

composer.lock و پوشه vendor رو حذف کن


حسام موسوی
تخصص : طراح و برنامه نویس
@hesammousavi 4 سال پیش مطرح شد
1

مثل اینکه نیاز به پکیج league/oauth2-server داره پکیج league/oauth2-server رو نصب کنید با استفاده از composer ببینید چی میشه


مهدی برزگر
@mmahdi.barzegar 4 سال پیش مطرح شد
1

به ارور زیر میخورم تو نصبش :

>composer require league/oauth2-server

Using version ^7.0 for league/oauth2-server
./composer.json has been updated
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.

 Problem 1
  - laravel/passport v1.0.0 requires league/oauth2-server ~5.0 -> satisfiable by league/oauth2-server[5.0.0, 5.0.0-RC1, 5.0.0-RC2, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.1.0, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.x-dev] but these conflict with your requirements or minimum-stability.
  - laravel/passport v1.0.0 requires league/oauth2-server ~5.0 -> satisfiable by league/oauth2-server[5.0.0, 5.0.0-RC1, 5.0.0-RC2, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.1.0, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.x-dev] but these conflict with your requirements or minimum-stability.
  - laravel/passport v1.0.0 requires league/oauth2-server ~5.0 -> satisfiable by league/oauth2-server[5.0.0, 5.0.0-RC1, 5.0.0-RC2, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.1.0, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.x-dev] but these conflict with your requirements or minimum-stability.
  - Installation request for laravel/passport (locked at v1.0.0, required as 1.0.*) -> satisfiable by laravel/passport[v1.0.0].

Installation failed, reverting ./composer.json to its original content.

حسام موسوی
تخصص : طراح و برنامه نویس
@hesammousavi 4 سال پیش مطرح شد
0

لطف کنید محتوای composer.json رو قرار بدید


مهدی برزگر
@mmahdi.barzegar 4 سال پیش مطرح شد
1
{
  "name": "laravel/laravel",
  "description": "The Laravel Framework.",
  "keywords": ["framework", "laravel"],
  "license": "MIT",
  "type": "project",
  "require": {
    "php": ">=7.0.0",
    "codeitnowin/barcode": "^2.1",
    "cviebrock/eloquent-sluggable": "^4.4",
    "fideloper/proxy": "~3.3",
    "guzzlehttp/guzzle": "^6.3",
    "intervention/image": "^2.4",
    "laravel/framework": "5.5.*",
    "laravel/passport": "1.0.*",
    "laravel/socialite": "^3.0",
    "laravel/tinker": "~1.0",
    "morilog/jalali": "^2.3",
    "uxweb/sweet-alert": "^1.4"
  },
  "require-dev": {
    "filp/whoops": "~2.0",
    "fzaninotto/faker": "~1.4",
    "mockery/mockery": "~1.0",
    "phpunit/phpunit": "~6.0",
    "symfony/thanks": "^1.0"
  },
  "autoload": {
    "classmap": [
      "database/seeds",
      "database/factories"
    ],
    "psr-4": {
      "App\\": "app/"
    }
  },
  "autoload-dev": {
    "psr-4": {
      "Tests\\": "tests/"
    }
  },
  "extra": {
    "laravel": {
      "dont-discover": [
      ]
    }
  },
  "scripts": {
    "post-root-package-install": [
      "@php -r \"file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');\""
    ],
    "post-create-project-cmd": [
      "@php artisan key:generate"
    ],
    "post-autoload-dump": [
      "Illuminate\\Foundation\\ComposerScripts::postAutoloadDump",
      "@php artisan package:discover"
    ]
  },
  "config": {
    "preferred-install": "dist",
    "sort-packages": true,
    "optimize-autoloader": true
  }
}

مهدی
@code2code 4 سال پیش آپدیت شد
1

یادمه قبلا میخواستم نصب کنم آخرش به این نتیجه رسیدم که یا باید لاراول رو به 5.6 ارتقا داد یا نسخه 4 رو واسه لاراول 5.5 نصب کرد

composer require laravel/passport=~4.0

link


مهدی برزگر
@mmahdi.barzegar 4 سال پیش مطرح شد
1

C:\Users\Lenovo\Desktop\laravel>composer require laravel/passport=~4.0
./composer.json has been updated
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.

 Problem 1
  - Conclusion: don't install laravel/passport v4.0.3
  - Conclusion: don't install laravel/passport v4.0.2
  - Conclusion: don't install laravel/passport v4.0.1
  - Conclusion: remove league/oauth2-server 5.1.6
  - Installation request for laravel/passport ~4.0 -> satisfiable by laravel/passport[v4.0.0, v4.0.1, v4.0.2, v4.0.3].
  - Conclusion: don't install league/oauth2-server 5.1.6
  - laravel/passport v4.0.0 requires league/oauth2-server ^6.0 -> satisfiable by league/oauth2-server[6.0.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.1.0, 6.1.1].
  - don't install league/oauth2-server 6.0.0|don't install league/oauth2-server 5.1.6
  - don't install league/oauth2-server 6.0.1|don't install league/oauth2-server 5.1.6
  - don't install league/oauth2-server 6.0.2|don't install league/oauth2-server 5.1.6
  - don't install league/oauth2-server 6.1.0|don't install league/oauth2-server 5.1.6
  - don't install league/oauth2-server 6.1.1|don't install league/oauth2-server 5.1.6
  - Installation request for league/oauth2-server (locked at 5.1.6) -> satisfiable by league/oauth2-server[5.1.6].

Installation failed, reverting ./composer.json to its original content.

مهدی
@code2code 4 سال پیش مطرح شد
2

composer.lock و پوشه vendor رو حذف کن


برای ارسال پاسخ لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام