۳ عنصری که باید در قرارداد طراحی وب سایت لحاظ شود

https://roocket.ir/articles/3-elements-you-must-include-when-creating-a-website-design-contract

ایجاد یک قرارداد طراحی وب سایت کار آسانی نیست.این قراردادها اغلب ویرایش می‌شوند تا منافع دو طرف معامله را برآورده کنند.دلیل رخ دادن این اتفاق معمولاً برخی از خطاهای رایج است