ده باگ مشهور دنیای علوم کامپیوتر

https://roocket.ir/articles/10-famous-bugs-in-the-computer-science-world

احتمالا نام‌هایی همچون deadlock (بن‌بست)،‌ race condition (شرایط مسابقه‌ای)، تقسیم بر صفر و حلقه‌ی بی‌نهایت به عنوان باگ‌های دنیای برنامه‌نویسی به گوشتان خورده است

8 نشانه که شما یک دیوانه فناوری کامپیوتر هستید

https://roocket.ir/articles/signs-you-are-geek

آیا تا به حال برایتان سوال شده است که یک دیوانه فناوری کامپیوتر (geek) بودن چه چیزی نیاز دارد؟ آیا دیوانه‌های فناوری کامپیوتر، افراد به شدت خردمندی هستند که به طور وسواسانه‌ای به فناوری کامپیوتر یا عناصر فرهنگ پاپ اشتیاق دارند

۳۰ نکته‌ای که آرزو می‌کردم در هنگام شروع برنامه نویسی می‌دانستم - بخش اول

https://roocket.ir/articles/30-short-things-i-wish-i-knew-all-this-when-i-started-programming-part-1

وقتی حدود ۱۵ سال پیش حرفه‌ی برنامه نویسی را شروع کردم، ای کاش یک نفر بود و تمام نکات این لیست را به من گوشزد می‌کرد. این لیست می‌تواند نجات دهنده هر برنامه نویسی باشد.

۳۰ نکته‌ای که آرزو می‌کردم که کاش در هنگام شروع برنامه نویسی می‌دانستم - بخش دوم

https://roocket.ir/articles/30-short-things-i-wish-i-knew-all-this-when-i-started-programming-part-2

وقتی حدود ۱۵ سال پیش حرفه‌ی برنامه نویسی را شروع کردم، ای کاش یک نفر بود و تمام نکات این لیست را به من گوشزد می‌کرد. این لیست می‌تواند نجات دهنده هر برنامه نویسی باشد.