آفلاین
user-avatar

تابع findDOMNode

2 سال پیش
توسط bardia آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
سید رضا موسوی ( 6927 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : برنامه

سلام
برای استفاده از تابع findDOMNode() در ری اکت import زیر را انجام داده ام:

import ReactDOM from 'react-dom';

و نحوه استفاده از این تابع:

 var studentId = document.getElementById('studentId');
    ReactDOM.findDOMNode(studentId).style.color('yellow');

و ارور مربوطه:

TypeError: react_dom__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_7___default.a.findDOMNode(...).style.color is not a function

به نظر این ماژول دیگه این تابع رو پشتیبانی نمی کند!

آفلاین
user-avatar
bardia ( 22836 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : Golang/Laravel
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید