آفلاین
user-avatar

خطای آی دی لاراول

2 سال پیش
توسط وحید رضازاده آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
پایان جهان ( 124445 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : جوجه برنامه نویس وردپرس و لاراول

درود...
مشکل کجاست؟
خطای زیر:

ErrorException (E_ERROR)
Property [id] does not exist on this collection instance. (View: /home/cytus/www/discuss/resources/views/tags/index.blade.ph

کد زیر:

{{ Form::open(array('route' => ['tags.destroy', $tags->id], 'method' => 'DELETE')) }}
{{ Form::button('<i class="fa fa-trash-o"></i>', ['class' => 'btn btn-primary btn-sm', 'type' => 'submit']) }}
{{ Form::close() }}
بهترین پاسخ انتخاب شده توسط پایان جهان
آفلاین
user-avatar
وحید رضازاده
2 سال پیش

@RaymondDragon
سلام
شما توی فرم نوشتین

                {{ Form::open(array('route' => ['tags.destroy', $tags->id], 'method' => 'DELETE')) }}

به اشتباه tag رو نوشتین tags
به این صورت اصلاح کنید

                {{ Form::open(array('route' => ['tags.destroy', $tag->id], 'method' => 'DELETE')) }}
آفلاین
user-avatar
Taha ( 3135 تجربه )
2 سال پیش

@RaymondDragon
دوست عزیز property $tags شما دارای attribute id نیست یه چک انجام بدید اول یه نگاه بندازید ببینید که داخل حلقه foreach هست یا خیر اگر آره کنترل رو چک بفرمایید

آفلاین
user-avatar
پایان جهان ( 124445 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : جوجه برنامه نویس وردپرس و لاراول

@Tahashokri66

<tbody>
            @foreach($tags as $tag)
            <tr class="table-active">
              <th>{{ $tag -> id }}</th>
              <td>{{ $tag -> name }}</td>
              <td>{{ date('j F Y', strtotime('$tag -> created_at')) }}</td>
              <td>{{ date('j F Y', strtotime('$tag -> updated_at')) }}</td>
              <td>
                {{ Form::open(array('route' => ['tags.destroy', $tags->id], 'method' => 'DELETE')) }}
                {{ Form::button('<i class="fa fa-trash-o"></i>', ['class' => 'btn btn-primary btn-sm', 'type' => 'submit']) }}
                {{ Form::close() }}
              </td>
            </tr>
            @endforeach
          </tbody>
آفلاین
user-avatar
وحید رضازاده ( 17059 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : برنامه نویس

@RaymondDragon
سلام
شما توی فرم نوشتین

                {{ Form::open(array('route' => ['tags.destroy', $tags->id], 'method' => 'DELETE')) }}

به اشتباه tag رو نوشتین tags
به این صورت اصلاح کنید

                {{ Form::open(array('route' => ['tags.destroy', $tag->id], 'method' => 'DELETE')) }}
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید