آفلاین
user-avatar

مشکل در اعتبارسنجی مقادیر عددی

2 سال پیش
توسط وحید رضازاده آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
مرتضی صبیحی ( 9876 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : (VueJs) Front-end developer

@hesammousavi
سلام با اعتبارسنجی این مشکل دارم:
Image of Yaktocat
وقتی مقدار 55 رو وارد میکنم، متن ارور نمایش داده می شه.
کد html

<div class="col-12 col-md-4 mb-2">
                              <label for="floor">طبقه:</label>
                              <input type="number" min="1" max="500" class="form-control" name="floor"
                                  id="floor" placeholder="طبقه ملک">
                              <div id="floorError" class="text-danger mt-1 validate-error"></div>
                            </div>

کد jquery

 function floorValidation(){
      if($("#floor").val() === ''){
        $("#floorError").html('لطفا طبقه ملک را وارد کنید.');
        floorStatus = false;
      }else if($("#floor").val() === '0' || $("#floor").val().length < '1'){
        $("#floorError").html('طبقه ملک نمی تواند صفر باشد.');
        floorStatus = false;
      }else if($("#floor").val() > '500'){
        $("#floorError").html('طبقه ملک نمی تواند بیش تر از 500 باشد باشد.');
        floorStatus = false;
      }else {
        floorStatus = true;
      }
    }

از parsInt هم استفاده کردم ولی نتیجه نگرفتم

بهترین پاسخ انتخاب شده توسط مرتضی صبیحی
آفلاین
user-avatar
وحید رضازاده
2 سال پیش

سلام
شما دارین مقادیر عددی رو با رشته مقایسه میکنید
مثلا نوشتین :

$("#floor").val().length < '1'

خب اینحا lenght یک عدد هست که شما دارین با رشته مقایسه میکنید

function floorValidation(){
      if($("#floor").val() === ''){
        $("#floorError").html('لطفا طبقه ملک را وارد کنید.');
        floorStatus = false;
      }else if($("#floor").val() === 0 || $("#floor").val().length < 1){
        $("#floorError").html('طبقه ملک نمی تواند صفر باشد.');
        floorStatus = false;
      }else if(parsInt($("#floor").val()) > 500){
        $("#floorError").html('طبقه ملک نمی تواند بیش تر از 500 باشد باشد.');
        floorStatus = false;
      }else {
        floorStatus = true;
      }
    }
آفلاین
user-avatar
وحید رضازاده ( 17059 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : برنامه نویس

سلام
شما دارین مقادیر عددی رو با رشته مقایسه میکنید
مثلا نوشتین :

$("#floor").val().length < '1'

خب اینحا lenght یک عدد هست که شما دارین با رشته مقایسه میکنید

function floorValidation(){
      if($("#floor").val() === ''){
        $("#floorError").html('لطفا طبقه ملک را وارد کنید.');
        floorStatus = false;
      }else if($("#floor").val() === 0 || $("#floor").val().length < 1){
        $("#floorError").html('طبقه ملک نمی تواند صفر باشد.');
        floorStatus = false;
      }else if(parsInt($("#floor").val()) > 500){
        $("#floorError").html('طبقه ملک نمی تواند بیش تر از 500 باشد باشد.');
        floorStatus = false;
      }else {
        floorStatus = true;
      }
    }
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید