آفلاین
user-avatar

send mail with php

PHP -
2 سال پیش
توسط سید رضا موسوی آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
سید رضا موسوی ( 6567 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : برنامه

سلام
برای ارسال ایمل از ومپ سرور استفاده می کنم اما ارور زیر را میگیرم:

Warning: mail(): Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in C:\wamp64\www\sendMail\mail2.php on line 383
آفلاین
user-avatar
سید رضا موسوی ( 6567 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : برنامه

و یک سوال دیگه اینکه برای قرار دادن تصاویر در ایمیل ارسالی هم باید به چه صورت عمل کنم؟

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید