مشکل به روز رسانی نوشته

3 سال پیش توسط پایان جهان مطرح شد
آفلاین
user-avatar
پایان جهان ( 132905 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : جوجه برنامه نویس وردپرس و لاراول

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

درود دوستان...
یه صفحه edit.blade.php ایجاد کردم و کد زیر را نوشتم...
ولی مشکلی وجود داره اینه بخوام نوشته ویرایش شده در صفحه show.blade.php نمایش بدم بین عنوان و توضیحات برعکس نشون میده..
مثلا من عنوان و توضیحات رو به متن دیگه تغییر دادم و هنگام کلیک بر دکمه به روز رسانی این متن توضیحات در عنوان نمایش میده و داخل خود توضیحات چیزی تغییر نکرد...
کد زیر:

{!! Form::model($discuss, ['method' => 'put','route' => ['discuss.update', $discuss->id]]) !!}
<div class="form-group">
  {!! Form::label('title','عنوان سوال') !!}
  {!! Form::text('title', null,['class' => 'form-control']) !!}
</div>
<div class="form-group">
  {!! Form::label('description','متن سوال') !!}
  {!! Form::textarea('description', null, ['class' => 'form-control']) !!}
</div>
{!! Form::button('به روزرسانی',['type'=>'submit','class'=>'btn btn-primary', 'style' => 'margin-top:10px;']) !!}
{!! Form::close() !!}

اینم برای show.blade.php :

<div class="card">
        <div class="card-header">{{ $discuss -> title }}</div>
        <div class="card-body">
          {{ $discuss -> description }}
        </div>
        <div class="card-footer">
          <a href="{{ route('discuss.edit', $discuss->id) }}" class="btn btn-secondary btn-sm">ویرایش سوال</a>
          <button type="button" class="btn btn-warning btn-sm float-left">حذف سوال</button>
        </div>
      </div>
بهترین پاسخ
آفلاین
user-avatar
مهدی مهدوی
3 سال پیش

سلام
@RaymondDragon

$discuss -> title = $request -> input('description');

اینجا مقدار description رو واسه title ست می کنید که باید اینطوری بشه

$discuss ->description = $request -> input('description');

موفق باشید

آفلاین
user-avatar
وحید رضازاده ( 17169 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : برنامه نویس

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

@RaymondDragon سلام
کد Update رو هم بذارین لطفا
احتمالا دارین اشتباهی آپدیت میکنید

آفلاین
user-avatar
پایان جهان ( 132905 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : جوجه برنامه نویس وردپرس و لاراول

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

@vahidrezazadeh

  public function update(Request $request, $id)
  {
    $this -> validate(
      $request, array(
        'title' => 'required|max:200',
        'description' => 'required'
      )
    );

    $discuss = Discuss::find($id);
    $discuss -> title = $request -> input('title');
    $discuss -> title = $request -> input('description');
    $discuss -> save();

    return redirect() -> route('discuss.show', $discuss->id) -> withMessage('سوال شما با موفقیت ویرایش شد.');
  }
آفلاین
user-avatar
مهدی مهدوی ( 64750 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : تازه وارد

لینک کوتاه اشتراک گذاری

1

سلام
@RaymondDragon

$discuss -> title = $request -> input('description');

اینجا مقدار description رو واسه title ست می کنید که باید اینطوری بشه

$discuss ->description = $request -> input('description');

موفق باشید

آفلاین
user-avatar
Ali Ghaleyan ( 12475 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : برنامه نویس لاراول

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

شما هر دو مقدار رو برای title ست میکنین

برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.