اهمیت برنامه‌نویسی تابعی در پایتون - مصاحبه با Steven Lott

https://roocket.ir/articles/functional-python-programming-interview-steven-lott

پایتون در حال حاضر یکی از محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی در دنیا است. دلیل اصلی این محبوبیت مربوط به سادگی، سریع بودن و استفاده در پروژه‌های مختلف توسعه نرم‌افزار بوده است. اگرچه پایتون یک زبان برنامه‌نویسی شئ‌گرا است اما از پارادایم‌های دیگر برنامه‌نویسی مانند برنامه‌نویسی تابعی پشتیبانی می‌کند

استخدام من به عنوان توسعه دهنده در facebook و نحوه آمادگیم برای مصاحبه

https://roocket.ir/articles/software-engineering-interviews

در این مقاله در رابطه با مسیر استخدام من در facebook به عنوان یک توسعه دهنده و آماده شدنم برای مصاحبه حرف می‌زنم.امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیره.

اشتباهاتی که ممکن است در زمان کدنویسی برای مصاحبه کاری مرتکب شوید

https://roocket.ir/articles/mistakes-youve-probably-made-in-your-coding-task-for-a-job-interview

ممکن است یک روزی برای انجام مصاحبه به یک شرکتی بروید. آن شرکت به شما یکسری پروژه و یا مسئله بدهد و بگوید این موارد را در خانه حل کرده و با ایمیل به ما پاسخ دهید.