مقالات آموزشی

مقالات به‌روز و کاربردی برای افزایش سطح دانش شما

بخش مقالات

 1. مقایسه کامل React , Vue , angular

  در این مقاله، ما در مورد نکات مثبت و منفی  React،  Angularو Vue بحث می‌کنیم و اینکه در چه شرایط و موقعیتی کدام بهتر عمل میکند را هم بررسی می‌کنیم. یکی...

  امیرحسین بَزی
 2. زبان برنامه‌نویسی چیست؟

  هزاران سال است که زبان اولین ابزار ما برای ارتباط و کنش انسانی است. در یک جامعه، زبان، کلماتی را که مردم برای برقراری ارتباط به آن نیاز دارند، فراهم م...

  علیرضا معمارزاده
 3. 5 زبان برنامه‌نویسی پردرآمد در سال ۲۰۱۹

  برنامه‌نویسی را می‌توان یکی از پردرآمدترین شغل‌های دنیا دانست. البته باید بگویم که برنامه‌نویس شدن واقعا ساده نبوده و تنها با خواندن یک دو کتاب و یا م...

  ارسطو عباسی
 4. ۷ تفاوت مهم در استفاده از SQL و NoSQL

  یکی از مهم‌ترین مراحل در تصمیم‌گیری برای اجرای هر پروژه این است که انتخاب کنیم می‌خواهیم از یک دیتابیس برپایه SQL استفاده کنیم یا NoSQL . هرکدام از ای...

  علیرضا معمارزاده