احراز هویت گوگل در Node.js

13 خرداد 1398, خواندن در 2 دقیقه

در این مقاله می خواهیم درمورد استفاده از احرازهویت گوگل در اپلیکیشن Node.js صحبت کنیم. برای شروع کار شما به یک پروژه اولیه node بهمراه پکیج ها و مدل ها و view های اولیه نیاز دارید. 

پس از این ما نیاز داریم اپلیکیشن گوگل رو بهمراه چهار فایل مختلف بسازیم :

 • config/auth.js - ساخت اپ گوگل, آیدی کلاینت و Client Secret
 • config/passport.js - پیکربندی استراتژی گوگل پاسپورت
 • app/routes.js - ساخت مسیرها
 • views/ - بروزرسانی view ها

ساخت اپلیکیشن گوگل

جایی که باید اپلیکیشن گوگل ساخته بشه رو در Cloud API Console میشه پیدا کرد. اپلیکیشن ها رو میتونید در مسیر Project > APIs  & auth پیدا کنید.

بیایید اپلیکیشن مون رو با مسیر درست URL بصورت زیر بسازیم :

http://localhost:8080/auth/google/callback

اگر گوگل localhost رو قبول نکرد از 127.0.0.1 استفاده کنید.

حالا Client ID و Client Secret رو به فایل auth.js اضافه کنید تا اپلیکیشن کدهای امنیتی برای احراز هویت گوگل رو داشته باشه.

// config/auth.js

// expose our config directly to our application using module.exports
module.exports = {

  'facebookAuth' : {
    'clientID'   : 'your-secret-clientID-here', // your App ID
    'clientSecret' : 'your-client-secret-here', // your App Secret
    'callbackURL'  : 'http://localhost:8080/auth/facebook/callback'
  },

  'twitterAuth' : {
    'consumerKey'    : 'your-consumer-key-here',
    'consumerSecret'  : 'your-client-secret-here',
    'callbackURL'    : 'http://localhost:8080/auth/twitter/callback'
  },

  'googleAuth' : {
    'clientID'   : 'your-secret-clientID-here',
    'clientSecret' : 'your-client-secret-here',
    'callbackURL'  : 'http://localhost:8080/auth/google/callback'
  }

};

سفارشی سازی صفحه ورود گوگل

گوگل به شما اجازه میده تا صفحه ورود پیشفرض رو سفارشی کنید و مثلا لوگو و متن خودتون رو قرار بدید. این در همان فایلی که Client ID و Client Secret رو وارد کردید, قرار داره. این قابلیت زیر Consent Screen هست.

این هم صفحه سفارشی سازی :

پیکربندی config/passport.js

ما از پکیج passport-google-oauth برای احراز هویت توسط OAuth2 استفاده می کنیم.

این هم پیکربندی های لازم برای passport.js :

// config/passport.js

// load all the things we need
var LocalStrategy  = require('passport-local').Strategy;
var FacebookStrategy = require('passport-facebook').Strategy;
var TwitterStrategy = require('passport-twitter').Strategy;
var GoogleStrategy = require('passport-google-oauth').OAuth2Strategy;

// load up the user model
var User    = require('../app/models/user');

// load the auth variables
var configAuth = require('./auth');

module.exports = function(passport) {

  // used to serialize the user for the session
  passport.serializeUser(function(user, done) {
    done(null, user.id);
  });

  // used to deserialize the user
  passport.deserializeUser(function(id, done) {
    User.findById(id, function(err, user) {
      done(err, user);
    });
  });

  // code for login (use('local-login', new LocalStategy))
  // code for signup (use('local-signup', new LocalStategy))
  // code for facebook (use('facebook', new FacebookStrategy))
  // code for twitter (use('twitter', new TwitterStrategy))

  // =========================================================================
  // GOOGLE ==================================================================
  // =========================================================================
  passport.use(new GoogleStrategy({

    clientID    : configAuth.googleAuth.clientID,
    clientSecret  : configAuth.googleAuth.clientSecret,
    callbackURL   : configAuth.googleAuth.callbackURL,

  },
  function(token, refreshToken, profile, done) {

    // make the code asynchronous
    // User.findOne won't fire until we have all our data back from Google
    process.nextTick(function() {

      // try to find the user based on their google id
      User.findOne({ 'google.id' : profile.id }, function(err, user) {
        if (err)
          return done(err);

        if (user) {

          // if a user is found, log them in
          return done(null, user);
        } else {
          // if the user isnt in our database, create a new user
          var newUser     = new User();

          // set all of the relevant information
          newUser.google.id  = profile.id;
          newUser.google.token = token;
          newUser.google.name = profile.displayName;
          newUser.google.email = profile.emails[0].value; // pull the first email

          // save the user
          newUser.save(function(err) {
            if (err)
              throw err;
            return done(null, newUser);
          });
        }
      });
    });

  }));

};

حالا ما استراتژی گوگل رو که ابتدا بر اساس google.id بین کاربران جستجو میکنه و با profile.id مطابقت میده و درنهایت از گوگل برمی گرده, عمل کردیم.

حالا بیایید مسیرها رو برای تست این استراتژی بسازیم :

ساخت مسیرها app/routes.js

ما دو مسیر اضافه می کنیم :

auth/google : که کاربرمون رو به احراز هویت گوگل هدایت می کنه.

auth/google/callback : که گوگل کاربرمون رو با توکن و پروفایل برمی گردونه.

// app/routes.js

module.exports = function(app, passport) {

  // route for home page
  app.get('/', function(req, res) {
    res.render('index.ejs'); // load the index.ejs file
  });

  // route for login form
  // route for processing the login form
  // route for signup form
  // route for processing the signup form

  // route for showing the profile page
  app.get('/profile', isLoggedIn, function(req, res) {
    res.render('profile.ejs', {
      user : req.user // get the user out of session and pass to template
    });
  });

  // route for logging out
  app.get('/logout', function(req, res) {
    req.logout();
    res.redirect('/');
  });

  // facebook routes
  // twitter routes

  // =====================================
  // GOOGLE ROUTES =======================
  // =====================================
  // send to google to do the authentication
  // profile gets us their basic information including their name
  // email gets their emails
  app.get('/auth/google', passport.authenticate('google', { scope : ['profile', 'email'] }));

  // the callback after google has authenticated the user
  app.get('/auth/google/callback',
      passport.authenticate('google', {
          successRedirect : '/profile',
          failureRedirect : '/'
      }));

};

// route middleware to make sure a user is logged in
function isLoggedIn(req, res, next) {

  // if user is authenticated in the session, carry on
  if (req.isAuthenticated())
    return next();

  // if they aren't redirect them to the home page
  res.redirect('/');
}

وقتی کاربر احراز هویت شد, به صفحه ی پروفایلش هدایت میشه. آخرین چیزی که ما باید انجام بدیم اینه که اطلاعات کاربر رو نمایش بدیم.

دکمه ورود گوگل views/index.ejs


<!-- views/index.ejs -->

<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Node Authentication</title>
  <link rel="stylesheet" href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.0.2/css/bootstrap.min.css"> <!-- load bootstrap css -->
  <link rel="stylesheet" href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.min.css"> <!-- load fontawesome -->
  <style>
    body    { padding-top:80px; }
  </style>
</head>
<body>
<div class="container">

  <div class="jumbotron text-center">
    <h1><span class="fa fa-lock"></span> Node Authentication</h1>

    <p>Login or Register with:</p>

    <a href="/auth/google" class="btn btn-danger"><span class="fa fa-google-plus"></span> Google</a>

  </div>

</div>
</body>
</html>

صفحه ی پروفایل views/profile.ejs

وقتی کاربر ثبت نام میشه, به دیتابیس ما اضافه میشه. بیایید اطلاعات کاربر رو نمایش بدیم :

<!-- views/profile.ejs -->
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Node Authentication</title>
  <link rel="stylesheet" href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.0.2/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.min.css">
  <style>
    body    { padding-top:80px; word-wrap:break-word; }
  </style>
</head>
<body>
<div class="container">

  <div class="page-header text-center">
    <h1><span class="fa fa-anchor"></span> Profile Page</h1>
    <a href="/logout" class="btn btn-default btn-sm">Logout</a>
  </div>

  <div class="row">

    <!-- GOOGLE INFORMATION -->
    <div class="col-sm-6">
      <div class="well">
        <h3 class="text-danger"><span class="fa fa-google-plus"></span> Google</h3>

          <p>
            <strong>id</strong>: <%= user.google.id %><br>
            <strong>token</strong>: <%= user.google.token %><br>
            <strong>email</strong>: <%= user.google.email %><br>
            <strong>name</strong>: <%= user.google.name %>
          </p>

      </div>
    </div>

  </div>

</div>
</body>
</html>

حالا ما صفحه پروفایل کاربر هم داریم :

منبع

چه امتیازی به این مقاله می دید؟
خیلی بد
بد
متوسط
خوب
عالی

دیدگاه‌ها و پرسش‌ها

برای ارسال دیدگاه لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.

در حال دریافت نظرات از سرور، لطفا منتظر بمانید

در حال دریافت نظرات از سرور، لطفا منتظر بمانید