احراز هویت گوگل در Node.js

گردآوری و تالیف : امیررضا سیستانه ای
تاریخ انتشار : 20 آذر 1396
دسته بندی ها : نود جی اس

در این مقاله می خواهیم درمورد استفاده از احرازهویت گوگل در اپلیکیشن Node.js صحبت کنیم. برای شروع کار شما به یک پروژه اولیه node بهمراه پکیج ها و مدل ها و view های اولیه نیاز دارید. 

احراز هویت گوگل در Node.js

پس از این ما نیاز داریم اپلیکیشن گوگل رو بهمراه چهار فایل مختلف بسازیم :

 • config/auth.js - ساخت اپ گوگل, آیدی کلاینت و Client Secret
 • config/passport.js - پیکربندی استراتژی گوگل پاسپورت
 • app/routes.js - ساخت مسیرها
 • views/ - بروزرسانی view ها

ساخت اپلیکیشن گوگل

جایی که باید اپلیکیشن گوگل ساخته بشه رو در Cloud API Console میشه پیدا کرد. اپلیکیشن ها رو میتونید در مسیر Project > APIs  & auth پیدا کنید.

بیایید اپلیکیشن مون رو با مسیر درست URL بصورت زیر بسازیم :

http://localhost:8080/auth/google/callback

اگر گوگل localhost رو قبول نکرد از 127.0.0.1 استفاده کنید.

احراز هویت گوگل در Node.js

حالا Client ID و Client Secret رو به فایل auth.js اضافه کنید تا اپلیکیشن کدهای امنیتی برای احراز هویت گوگل رو داشته باشه.

// config/auth.js

// expose our config directly to our application using module.exports
module.exports = {

  'facebookAuth' : {
    'clientID'   : 'your-secret-clientID-here', // your App ID
    'clientSecret' : 'your-client-secret-here', // your App Secret
    'callbackURL'  : 'http://localhost:8080/auth/facebook/callback'
  },

  'twitterAuth' : {
    'consumerKey'    : 'your-consumer-key-here',
    'consumerSecret'  : 'your-client-secret-here',
    'callbackURL'    : 'http://localhost:8080/auth/twitter/callback'
  },

  'googleAuth' : {
    'clientID'   : 'your-secret-clientID-here',
    'clientSecret' : 'your-client-secret-here',
    'callbackURL'  : 'http://localhost:8080/auth/google/callback'
  }

};

سفارشی سازی صفحه ورود گوگل

گوگل به شما اجازه میده تا صفحه ورود پیشفرض رو سفارشی کنید و مثلا لوگو و متن خودتون رو قرار بدید. این در همان فایلی که Client ID و Client Secret رو وارد کردید, قرار داره. این قابلیت زیر Consent Screen هست.

این هم صفحه سفارشی سازی :

احراز هویت گوگل در Node.js

پیکربندی config/passport.js

ما از پکیج passport-google-oauth برای احراز هویت توسط OAuth2 استفاده می کنیم.

این هم پیکربندی های لازم برای passport.js :

// config/passport.js

// load all the things we need
var LocalStrategy  = require('passport-local').Strategy;
var FacebookStrategy = require('passport-facebook').Strategy;
var TwitterStrategy = require('passport-twitter').Strategy;
var GoogleStrategy = require('passport-google-oauth').OAuth2Strategy;

// load up the user model
var User    = require('../app/models/user');

// load the auth variables
var configAuth = require('./auth');

module.exports = function(passport) {

  // used to serialize the user for the session
  passport.serializeUser(function(user, done) {
    done(null, user.id);
  });

  // used to deserialize the user
  passport.deserializeUser(function(id, done) {
    User.findById(id, function(err, user) {
      done(err, user);
    });
  });

  // code for login (use('local-login', new LocalStategy))
  // code for signup (use('local-signup', new LocalStategy))
  // code for facebook (use('facebook', new FacebookStrategy))
  // code for twitter (use('twitter', new TwitterStrategy))

  // =========================================================================
  // GOOGLE ==================================================================
  // =========================================================================
  passport.use(new GoogleStrategy({

    clientID    : configAuth.googleAuth.clientID,
    clientSecret  : configAuth.googleAuth.clientSecret,
    callbackURL   : configAuth.googleAuth.callbackURL,

  },
  function(token, refreshToken, profile, done) {

    // make the code asynchronous
    // User.findOne won't fire until we have all our data back from Google
    process.nextTick(function() {

      // try to find the user based on their google id
      User.findOne({ 'google.id' : profile.id }, function(err, user) {
        if (err)
          return done(err);

        if (user) {

          // if a user is found, log them in
          return done(null, user);
        } else {
          // if the user isnt in our database, create a new user
          var newUser     = new User();

          // set all of the relevant information
          newUser.google.id  = profile.id;
          newUser.google.token = token;
          newUser.google.name = profile.displayName;
          newUser.google.email = profile.emails[0].value; // pull the first email

          // save the user
          newUser.save(function(err) {
            if (err)
              throw err;
            return done(null, newUser);
          });
        }
      });
    });

  }));

};

حالا ما استراتژی گوگل رو که ابتدا بر اساس google.id بین کاربران جستجو میکنه و با profile.id مطابقت میده و درنهایت از گوگل برمی گرده, عمل کردیم.

حالا بیایید مسیرها رو برای تست این استراتژی بسازیم :

ساخت مسیرها app/routes.js

ما دو مسیر اضافه می کنیم :

auth/google : که کاربرمون رو به احراز هویت گوگل هدایت می کنه.

auth/google/callback : که گوگل کاربرمون رو با توکن و پروفایل برمی گردونه.

// app/routes.js

module.exports = function(app, passport) {

  // route for home page
  app.get('/', function(req, res) {
    res.render('index.ejs'); // load the index.ejs file
  });

  // route for login form
  // route for processing the login form
  // route for signup form
  // route for processing the signup form

  // route for showing the profile page
  app.get('/profile', isLoggedIn, function(req, res) {
    res.render('profile.ejs', {
      user : req.user // get the user out of session and pass to template
    });
  });

  // route for logging out
  app.get('/logout', function(req, res) {
    req.logout();
    res.redirect('/');
  });

  // facebook routes
  // twitter routes

  // =====================================
  // GOOGLE ROUTES =======================
  // =====================================
  // send to google to do the authentication
  // profile gets us their basic information including their name
  // email gets their emails
  app.get('/auth/google', passport.authenticate('google', { scope : ['profile', 'email'] }));

  // the callback after google has authenticated the user
  app.get('/auth/google/callback',
      passport.authenticate('google', {
          successRedirect : '/profile',
          failureRedirect : '/'
      }));

};

// route middleware to make sure a user is logged in
function isLoggedIn(req, res, next) {

  // if user is authenticated in the session, carry on
  if (req.isAuthenticated())
    return next();

  // if they aren't redirect them to the home page
  res.redirect('/');
}

وقتی کاربر احراز هویت شد, به صفحه ی پروفایلش هدایت میشه. آخرین چیزی که ما باید انجام بدیم اینه که اطلاعات کاربر رو نمایش بدیم.

دکمه ورود گوگل views/index.ejs


<!-- views/index.ejs -->

<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Node Authentication</title>
  <link rel="stylesheet" href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.0.2/css/bootstrap.min.css"> <!-- load bootstrap css -->
  <link rel="stylesheet" href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.min.css"> <!-- load fontawesome -->
  <style>
    body    { padding-top:80px; }
  </style>
</head>
<body>
<div class="container">

  <div class="jumbotron text-center">
    <h1><span class="fa fa-lock"></span> Node Authentication</h1>

    <p>Login or Register with:</p>

    <a href="/auth/google" class="btn btn-danger"><span class="fa fa-google-plus"></span> Google</a>

  </div>

</div>
</body>
</html>

صفحه ی پروفایل views/profile.ejs

وقتی کاربر ثبت نام میشه, به دیتابیس ما اضافه میشه. بیایید اطلاعات کاربر رو نمایش بدیم :

<!-- views/profile.ejs -->
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Node Authentication</title>
  <link rel="stylesheet" href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.0.2/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.min.css">
  <style>
    body    { padding-top:80px; word-wrap:break-word; }
  </style>
</head>
<body>
<div class="container">

  <div class="page-header text-center">
    <h1><span class="fa fa-anchor"></span> Profile Page</h1>
    <a href="/logout" class="btn btn-default btn-sm">Logout</a>
  </div>

  <div class="row">

    <!-- GOOGLE INFORMATION -->
    <div class="col-sm-6">
      <div class="well">
        <h3 class="text-danger"><span class="fa fa-google-plus"></span> Google</h3>

          <p>
            <strong>id</strong>: <%= user.google.id %><br>
            <strong>token</strong>: <%= user.google.token %><br>
            <strong>email</strong>: <%= user.google.email %><br>
            <strong>name</strong>: <%= user.google.name %>
          </p>

      </div>
    </div>

  </div>

</div>
</body>
</html>

حالا ما صفحه پروفایل کاربر هم داریم :

احراز هویت گوگل در Node.js

منبع

مقالات پیشنهادی

 • احراز هویت (Authentication) و انواع آن

  Authentication یا احراز هویت به فرآیندی گفته می شود که در آن ارسال کننده یا دریافت کننده اطلاعات برای همدیگر اطلاعاتی را ارائه می کنند تا مطمئن شوند آ...

  پشتیبانی راکت
 • مدیریت احراز هویت در Vue با استفاده از Vuex

  به طور سنتی، افراد از حافظه‌های محلی (Local Storage) برای مدیریت نشانه‌های تولید شده از طریق احراز هویت سمت کاربر استفاده می‌کنند. روش دیگری برای مدیر...

  عرفان کاکایی
 • 6 کتابخانه احراز هویت کاربر JavaScript برای 2019

  امروزه در میان تیم‌های تحقیق و توسعه، جمله «در طی دو هفته یک سیستم احراز هویت کاربر برای من بساز» بسیار رایج است. به دلایل مختلف، این کار همیشه یکی از...

  عرفان کاکایی