20 ابزار برای ساخت و مدیریت رمز عبور

https://roocket.ir/articles/password-tools

رمز عبورها راه خوبی برای امن نگه داشتن حساب‌ها و اطلاعات حساس از به سرقت رفتن هستند. اما از آنجایی که باید رمز عبورهای مربوط به حساب‌های مختلف خود را به خاطر بسپارید، ترکیب‌های پیچیده‌ای بسازید و حتی هر چند وقت یک بار آن‌ها را عوض کنید، این جنبه امنیت آنچنان هم آسان نیست.

تایید رمز عبور با استفاده از فرم درخواست Laravel

https://roocket.ir/articles/password-verification-using-laravel-form-request

شاید دیده باشید که در بسیاری برنامه ها، در برخی بخش ها از شما خواسته می شود که رمز عبور خود را دوباره وارد کنید، تا به شما اجازه دهند به ادامه کار مورد نظر بپردازید.

20 ابزار برای ساخت و مدیریت رمز عبور - بخش دوم

https://roocket.ir/articles/password-tools-2

درست به مانند مدیریت رمز عبورها، ساخت یک رمز عبور قوی نیز کار آسانی نیست. استفاده از نام حیوان خانوادگی یا تاریخ تولد خود ممکن است آسان باشد، اما اطلاعات شما را در خطر احتمالی دزدیده شدن قرار می‌دهد؛ زیرا حدث زدن چنین رمز عبوری آنچنان سخت نیست.

نحوه ایجاد ثبت نام امن در پی اچ پی و هش کردن رمز عبور

https://roocket.ir/articles/how-to-create-secure-registration-flow-with-php-and-password-hashi

در این مقاله، من از طریق چند مرحله اساسی اما مهم برای ایجاد فرم ثبت نام قوی و امن در پی اچ پی با شما صحبت خواهم کرد.